Українська Русский English

Search

in site in news

Registration

Login
Password
Enter  
Registration  

 

Home  »  Основні функції, завдання  »  Нормативно-правова база

Закони України

Закони України

(Видавник : Верховна Рада України)

Про внесення змін до Земельного кодексу України
Закон України № 2059-ІV від 06.10.2004 року

Даним Законом внесено зміни до Перехідних положень Земельного кодексу України. Відповідно до змін встановлено нові строки щодо: 1. переоформлення у встановленому порядку право власності або оренди на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні громадян та юридичних осіб, які відповідно до Земельного кодексу України не можуть мати їх на такому праві до 1 січня 2008р.; 2. набуття права власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів до 1 січня 2015р.; 3. заборони внесення права на земельну частку (полі) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2007р.; 4. заборони громадянам та юридичним особам, які мають у власності земельні ділянки для ведення селянського (фермерського) господарства та інші товари сільськогосподарського виробництва, а також громадянам України - власникам земельних часток продавати або іншим способом відчужувати належні їм земельні ділянки, крім передачі їх у спадщину та при вилученні земель для суспільних потреб до 1 січня 2007р.

Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про металобрухт"
Закон України №2165-ІV від 4 листопада 2004 року

Даним Законом внесено зміни до ст.4 ЗУ "Про металобрухт". До зазначених змін місцеві державні адміністрації могли делегувати повноваження щодо обстеження спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам Закону відповідним сільським, селищним, міським радам. Згідно із змінами дані повноваження можуть бути делеговані виконавчому органу відповідних сільських, селищних, міських рад. У містах АРК, на територію яких не поширюється повноваження районних державних адміністрацій, акти обстеження складаються Радою міністрів АРК, яка може делегувати ці повноваження виконавчому органу.

Про внесення змін до статей 18-1, 18-2 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
Закон України № 2164-ІV від 4 листопада 2004 року

Даним Законом внесено зміни до ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми". Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис не лише про батька, як було зазначено до внесення змін, а й матері. Визначено орган, який здійснює в установленому порядку даний запис за вказівкою матері (батька, усиновителя). Таким органом є державний орган реєстрації актів цивільного стану. Допомога на дітей одиноким матерям призначається за наявності довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. До внесення змін таким документом була довідка органів запису актів громадського стану про підстави внесення до книги записів народжень відомостей про батька дитини.

Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
Закон України № 2157-ІV від 4.11.2004 року

Даним Законом внесено зміни до ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність". Посилання на Закон УРСР "Про місцеві Ради народних депутатів УРСР" змінено на посилання на ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно місцеві Ради народних депутатів замінено органами місцевого самоврядування. Виключено норми, якими було встановлено те, що Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України; ставки податків встановлюються і скасовуються ВРУ за поданням КМУ; рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів ЗЕД з метою бездефіцитності платіжного балансу України. Відповідно до змін, територія України становить єдиний митний простір, на якому діють митні правила України, з додержанням зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України.

Про внесення змін до статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"
Закон України № 2177-ІV від 16.11.2004 р.

Зміни стосуються пільг для осіб, які мають статус Почетного донора України. Змінено розмір надбавки до пенсії. Якщо раніше надбавка становила 20% до мінімальної пенсії, що призначена за віком, то із внесенням змін це вже 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Новий розмір надбавки буде застосовуватися з 1 січня 2006 року.

Про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України"
Закон України № 2210-ІV від 18.11.2004 року

Даним Законом внесено зміни до ЗУ "Про статус народного депутата України". Відповідно до змін, за народним депутатом, строк повноважень якого закінчився, зберігається безкоштовне медичне обслуговування лише у тих закладах охорони здоров'я, до яких він був прикріплений у період виконання депутатських повноважень.

Про заходи щодо недопущення подальшого розвитку фінансової кризи та згортання грошових розрахунків між підприємствами та Державним бюджетом України
Постанова Верховної Ради України № 2218-ІV від 03.12.2004 року

У зв'язку з політичною нестабільністю в державі та з метою запобігання подальшого розвитку фінансової та економічної кризи дана Постанова передбачає заходи щодо недопущення подальшого розвитку фінансової кризи та згортання грошових розрахунків між підприємствами та Державним бюджетом України. Передбачено встановлення мораторію на підвищення цін на внутрішньому ринку на товари промислово-побутового виробництва, зафіксувавши ціни на рівні 30 листопада 2004 р.

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"
Закон України № 2152-ІV від 04.11.2004 року

Даним Законом внесено зміни щодо допомоги по тимчасовій непрацездатності. Відповідно до змін застрахованій особі, яка направляється на лікування в реалібітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд). Право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах окрім застрахованої особи та членів її сім'ї одержала особа, яка навчається у вищому навчальному закладі. Окрім цього, даним законом внесені нові положення щодо заборгованості із виплати матеріального забезпечення. За наявності такої заборгованості більше ніж за 1 календарний місяць понад строки, за заявою застрахованої особи чи осіб, які мають право на одержання матеріального забезпечення, фінансування здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем реєстрації страхувальника з наступним відшкодуванням страхувальником виплачених Фондом коштів.

Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю
Закон України № 2150-ІV від 04.11.2004 року

Даний Закон спрямований на забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю. Дотація надається роботодавцю в разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надається перше робоче місце за отриманою відповідною професією, строком на 2 роки та за умови відсутності в нього протягом останніх 6 місяців скорочення чисельності працюючих за професією, за якою працевлаштовується молодий громадянин. Перелік професій та спеціальностей, щодо яких може надаватися дотація роботодавцю для забезпечення молоді першим робочим місцем, визначається КМУ. Надання дотацій здійснюється в межах асигнувань Державного бюджету України та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України.

Про внесення зміни до статті 1241 Цивільного кодексу України
Закон України № 2146-ІV від 03.11.2004 року

Внесено доповнення, про те що малолітні спадкують половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом, незалежно від змісту заповіту.

Про внесення змін до статті 281 Цивільного кодексу України
Закон України № 2135-ІV від 02.11.2004 року

Згідно цього Закону, стерилізація недієздатної фізичної особи відбувається лише за медичними показниками. Стосовно переривання вагітності то цей строк скорочений до двадцяти двох тижнів, а переривання вагітності після 12 тижнів проводиться виключно у встановлених законодавством випадках. Окрім цього повнолітні жінка та чоловік за медичними показниками мають право на проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій. Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток
Закон України № 2128-ІV від 22.10.2004 року

Внесено доповнення, що одиноким матерям надається щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю календарних днів без урахування святкових і неробочі днів.

Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
Закон України № 2154-ІV від 04.11.2004 року

Даним Законом внесено зміни до Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам". Згідно із змінами, інвалідам з дитинства І групи встановлюється надбавка на догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Надбавка на догляд призначається одинокій матері (одинокому батьку) незалежно від факту роботи та середньомісячного сукупного доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід. Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках встановлюється за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

Про внесення змін до статті 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Закон України № 2153-ІV від 04.11.2004 року

Прийнятий Закон вносить зміни до ст. 33 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно із змінами за наявності у непрацюючих інвалідів II і III груп - у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу пенсій по інвалідності за їх вибором призначається в розмірі пенсії за віком, яке обчислюється відповідно до ст. 27 і 28 Закону. Для ст. 33 даного Закону поширюється на інвалідів, які вийшли на пенсію до набрання чинності Закону.

Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" Закон України під 15.06.2004 р. № 1779-ІV

Дана постанова вносить зміни до п. 11.20. ст 11 Закону України "Про податок на додану вартість" згідно якого, починаючи з першого звітного періоду 2004 року до прийняття Податкового кодексу України, при операціях, коли платник податку здійснює продаж особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка) встановлена таким платником податку.
Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Закон України під 24.06.2004 р. № 1876-ІV Закон викладено в новій редакції. Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Про державну підтримку сільського господарства України Закон України під 24.06.2004 р. № 1877-ІV

Закон визначає основи державної політики у бюджетній, кредитній, ціновій, страховій, регуляторній та інших сферах державного управління щодо стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку, а також забезпечення продовольчої безпеки населення.
Визначені мінімальна та максимальна закупівельні ціни, товарні та фінансові інтервенції, аграрний фонд, страхування сільськогосподарської продукції. Зупинено увагу на аграрній біржі, її створенні, функціях, правах. Закон набирає чинності з 1.01.05.

Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань Закон України під 1.07.2004 р. № 1953-ІV

Законом визначаються засади міжбюджетних відносин між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, а також між міським бюджетом міста обласного значення, міста Севастополя та бюджетами адміністративно підпорядкованих йому міст, селищ, сіл, крім бюджетів місцевого самоврядування, трансферти до яких визначаються законом про Державний бюджет України на наступний рік. Визначені види міжбюджетних трансфертів. Так, У районному бюджеті можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти: 1) дотація вирівнювання бюджетам місцевого самоврядування; 2) кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів місцевого самоврядування; 3) додаткова дотація на вирівнювання диспропорцій, пов'язаних із нерівномірністю мережі бюджетних установ; 4) інші дотації; 5) субвенції на виконання інвестиційних проектів; 6) інші субвенції. 2. У бюджеті місцевого самоврядування можуть передбачатися такі міжбюджетні трансферти: 1) дотація вирівнювання із районного бюджету; 2) кошти, що передаються до районного бюджету; 3) субвенції: а) субвенції на утримання об'єктів спільного користування; б) субвенції на ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування; в) інвестиційні субвенції на будівництво або реконструкцію об'єктів спільного користування; г) субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; ґ) інші субвенції.
Обсяг дотації вирівнювання з районного бюджету до бюджетів місцевого самоврядування або обсяг коштів, що передаються із бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету, визначається на основі Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань, яка затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Умови надання субвенцій, визначаються відповідною угодою сторін, якщо інше не визначено бюджетним законодавством. Типова форма угоди та умови її укладення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Про транспортно-експедиторську діяльність Закон України під 1.07.2004 р. № 1955-ІV

Транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів. Транспортно-експедиторська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання різних форм власності, які для виконання доручень клієнтів чи відповідно до технологій роботи можуть мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виробничі приміщення тощо. Транспортно-експедиторську діяльність можуть здійснювати як спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб'єкти господарювання.
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при транспортному експедируванні вантажів усіма видами транспорту, крім трубопровідного. Транспортно-експедиторські послуги надаються клієнту при експорті з України, імпорті в Україну, транзиті територією України чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територією України.
За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.
Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Також визначені істотні умови договору, права та обов'язки експедитора та клієнта.

Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Закон України під 1.07.2004 р. № 1961-ІV

Закон набирає чинності з 1.01.05. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. Суб'єктами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі - МТСБУ) та потерпілі. Об'єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу. Страховики зобов'язані укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (внутрішній договір страхування, міжнародний договір страхування, міжнародний договір "Зелена картка") відповідно до цього Закону та чинного законодавства України. Визначено порядок здійснення страхового відшкодування на території України, статус моторного (транспортного) страхового бюро України. Встановлено, що контроль за здійсненням обов'язкового страхування здійснюватимуть посадові особи органів Державтоінспекції МВС України та Державної прикордонної служби України.

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень "
від 01.07.2004 р. № 1952-ІV

Цим Законом визначено правові, економічні, організаційні засади створення у складі державного земельного кадастру єдиної системи державної реєстрації речових прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно, обмежень цих прав. Встановлено, що обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та нерухоме майно, що знаходиться на території України, фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій та іноземних держав. Проводиться реєстрація місцевими органами державної реєстрації прав виключно за місцем знаходження такого майна. Окрім цього, з набранням чинності цього Закону плата за державну перереєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна, які були зареєстровані в порядку встановленому рішенням органів виконавчої влади, не справляються.

"Про міжнародні договори України "
від 29.06.2004 р. № 1906-ІV

Даним законом визначено порядок укладання, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, а також види договорів та пропозиції щодо їх укладання. Міжнародні договори України укладаються: - Президентом України або за його дорученнями - від імені України; - Кабінетом Міністрів України або за його дорученням -від імені Уряду України; - Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами - від імені міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів. Пропозиції щодо укладення міжнародних договорів від імені України, Уряду України подаються Міністерством закордонних справ України. Інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, а також Верховний Суд України, НБУ, Генеральна прокуратура України подають пропозиції разом з Міністерством закордонних справ України. Рада Міністрів АРК, обласні державні адміністрації подають пропозиції через Міністерство закордонних справ України. Ведення переговорів щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття і підписання здійснюється лише уповноваженими на те особами. Президент України, Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України ведуть переговори і підписують міжнародні договори без спеціальних повноважень. Згода України на обов'язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору. Реєстрація чинних міжнародних договорів України здійснюється у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй за поданням Міністерства закордонних справ України. Чинні міжнародні договори України включаються в установленому порядку до Єдиного державного реєстру нормативних активів публікуються в офіційних друкованих виданнях України. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів здійснюється в тому чи порядку, що і їх прийняття.

"Про житлово-комунальні послуги "
від 24.06.2004 р. № 1875-ІV

В цьому Законі визначені основні засади господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їх права та обов'язки. Також визначено, що порядок формування та затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, викладений в статті 31 цього Закону, набирає чинності з 01.01.2005 року. Окрім цього, усі договори про надання житлово-комунальних послуг, укладені до набрання чинності цим Законом, мають бути приведені у відповідність із ним до 01.01.2006 року.

"Про молоко та молочні продукти "
від 24.06.2004 р. № 1870-ІV

Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України. Основними засадами державної політики щодо забезпечення якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення є: - забезпечення внутрішніх потреб держави в молочних продуктах широкого асортименту та нарощування їх експорту; - здійснення контролю за якістю та безпекою молока, молочної сировини і молочних продуктів; - сприяння розвитку інтеграційних процесів між виробником, переробником та реалізатором; - проведення моніторингу ринку молока та молочної продукції; - удосконалення митно-тарифної та цінової політики у частині захисту вітчизняних виробників молока та молочної продукції; - розроблення загальнодержавних програм розвитку селекційно-племінної справи. Суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини та молочних продуктів,можуть провадити відповідну діяльність без одержання атестата і занесення до відповідного реєстру, але не довше ніж протягом одного року після набрання чинності цим Законом. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

"Про внесення змін до деяких законів України "
від 24.06.2004 р. № 1891-ІV

Даним Законом встановлено, що професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг підлягатиме ліцензуванню в порядку і на умовах встановлених Законом України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності", а не в порядку встановленому Кабміном, як це було раніше.

"Про міський електричний транспорт "
від 29.06.2004 р. № 1914-ІV

Цей Закон визначає правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування міського електричного транспорту загального користування на ринку транспортних послуг і спрямований на створення сприятливих умов для його розвитку, задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях. В законі визначено питання щодо: 1. перевезень міським електричним транспортом; 2. державного регулювання діяльності у сфері міського електричного транспорту; 3. відносин місцевих органів виконавчої влади та інших замовників з перевізниками щодо організації надання транспортних послуг; 4. забезпечення діяльності перевізників. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

"Про екологічний аудит "
від 24.06.2004 р. № 1862-ІV

Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення екологічного аудиту і спрямований на підвищення екологічної обґрунтованості та ефективності діяльності суб'єктів господарювання. Положення цього Закону поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності. Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. Об'єктами екологічного аудиту є: підприємства, установи та організації, їх філії та представництва чи об'єднання, окремі виробництва, інші господарські об'єкти; системи управління навколишнім природним середовищем; інші об'єкти, передбачені законом. Суб'єктами екологічного аудиту є: замовники; виконавці екологічного аудиту.

"Про правові засади цивільного захисту "
від 24.06.2004 р. № 1859-ІV

Закон визначає правові та організаційні засади у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, повноваження органів виконавчої влади та інших органів управління, порядок створення і застосування сил, їх комплектування, проходження служби, а також гарантії соціального і правового захисту особового складу органів та підрозділів цивільного захисту.

"Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) "
від 24.06.2004 р. № 1866-ІV

Скликання всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) мають єдиний порядок обчислення. Відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Представницькі органи місцевого самоврядування (ради), обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно представницькими органами місцевого самоврядування (радами) другого, третього, четвертого та наступних скликань.

"Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” "
від 24.06.2004 р. № 1865-ІV

Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.
Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності цим Законом забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.
Стаття 12 закону щодо забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями викладена в новій редакції.
Так, Військовослужбовці строкової військової служби розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.
Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.
Статтею зазначені також норми щодо знижки за квартирну плату, отримання кредиту, земельної ділянки під індивідуальне будівництво, проживання в (сімейних) гуртожитках та інше.

"Про внесення змін до статті 13 Закону України „Про поштовий зв'язок" "
від 01.07.2004 р. № 1954-ІV

Даним Законом доповнено вимоги до договорів, які укладаються з національним оператором зв'язку. У договорі, стороною якого є національний оператор зв'язку має міститися попередження про недопущення пересилання письмової кореспонденції, виконаної і розтиражованої друкарським способом, без вихідних даних (тираж, назва друкарні, номер замовлення та інше). За недотримання цієї вимоги несе відповідальність оператор поштового зв'язку.

"Про транскордонне співробітництво "
від 24.06.2004 р. № 1861-ІV

Згідно з даним Законом транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами,місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством. В Законі також розглянуто питання щодо: 1. Організація транскордонного співробітництва; 2. Державної підтримки розвитку транскордонного співробітництва; 3. Фінансового забезпечення транскордонного співробітництва.

"Про внесення змін до статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість" (щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури) "
від 29.06.2004 р. № 1924-ІV

Даним Законом визначено, що не є об'єктом оподаткування операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів житлового фонду (включаючи місця загального користування та прибудинкові будівлі і споруди),а також об'єктів соціальної інфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавершеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в державній або комунальній власності, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради під об'єктами соціальної інфраструктури слід розуміти: 1. заклади дошкільного виховання, середньої та середньопрофесійної освіти, дитячі музичні та художні школи; 2. заклади охорони здоров'я, пункти медичного огляду, профілактики та допомоги працівникам; 3. спортивні зали та майданчики, стадіони, дитячі табори відпочинку; 4. клуби та будинки культури; 5. бібліотеки та бібліотечні колектори; 6. об'єкти житлово-комунального господарства, у тому числі мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення; будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування (котельні, бойлерні, каналізаційні та водопровідні споруди, колектори та їх обладнання); 7. пожежні депо та протипожежна техніка і обладнання.

"Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР "
від 29.06.2004 р. № 1925-ІV

Даним Законом визначено, що поза чергою жиле приміщення надаватиметься також інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків. Цим же Законом інвалідів Великої Вітчизняної війни було виключено з переліку осіб, яким у першу чергу мають надаватися жилі приміщення, якщо вони потребують поліпшення житлових умов.

"Про екологічну мережу України "
від 24.06.2004 р. № 1864-ІV

Даним Законом визначено, що екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світуг генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні. До складових структурних елементів екомережі включаються: а) території та об'єкти природно-заповідного фонду; б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; в) землі лісового фонду; г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового фонду; ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; є) інші природні території та об'єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, кам'яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу природну цінність); є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України; ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України; з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо; й) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як природні регіони з окремим статусом.] Також в Законі розглянуто питання щодо: 1. Управління у сфері формування, збереження та використання екомережі ; 2. Засобів забезпечення формування, збереження та раціонального використання екомережі. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

"Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України та Закону України „Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" "
від 24.06.2004 р. № 1892-ІV

3 Господарського процесуального кодексу України виключені положення, якими підсудність у справах з участю нерезидента, який не має представництва на території України, визначалася за місцезнаходженням позивача.

"Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію'' (щодо уточнення терміну "сільськогосподарський товаровиробник") "
від 20.06.2004 р. №1929-ІV

Даним законом змінено з 50 на 75 суму відсотків валового доходу, отриманого фізичними або юридичними особами від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітній (податковий) рік, згідно з якими ці особи визначаються як сільськогосподарські товаровиробники.

"Про сільськогосподарську дорадчу діяльність "
від 17.06.2004 р. № 1807-ІV

Даним Законом регулюються відносини у сфері здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні. Норми закону спрямовані на поліпшення добробуту сільського населення та розвиток сільської місцевості та визначають основні терміни та поняття у цій сфері. Державне регулювання дорадчої діяльності здійснюють Верховна Рада України, Кабмін України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, а також інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Фінансування дорадчої діяльності проводиться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів суб'єктів господарювання. А також може здійснюватися за рахунок грантів, коштів міжнародних програм та проектів благодійних внесків фізичних та юридичних осіб.

"Про внесення зміни до статті 9 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" "
від 22.06.2004 р. № 1839-ІV

Цим Законом визначено, що реєстратор зобов'язаний протягом 3-х робочих днів від дати прийняття документів, внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів або надати мотивовану відповідь про відмову у внесенні таких змін.

"Про внесення змін до статті 11 Закону України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" "
від 22.06.2004 р. № 1840-ІV

Внесеними Законом доповненнями визначено, що частка інституційного інвестора, який не є професійним учасником фондового ринку, у статутному фонді зберігача не може перевищувати 20 відсотків, а частка іншого зберігача або торгівля цінними паперами - 5 відсотків.

"Про внесення змін до статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" "
від 15.06.2004 р. № 1769-ІV

Цим Законом визначено, що пенсії будуть обчислюватись з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням. Також дозволено обчислення пенсій за тим посадовим окладом, який був встановлений до переведення військовослужбовця за станом здоров'я, або відрядженні на іншу посаду, якщо на день переведення (відрядження) вони мали права на пенсію. Закон набирає чинності з 01.01.2005 року. Особи, яким вже призначені пенсії, мають право на їх перерахунок та виплату 50 відсотків перерахованої пенсії з 01.01.2005 року, а з 01.01.2006 року - 100 відсотків перерахованої пенсії.

"Про розмежування земель державної та комунальної власності "
від 05.02.2004 р. № 1457-ІV

В цьому Законі визначені правові засади розмежування земель державної та комунальної власності і повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин з метою створення умов для реалізації ними конституційних прав власності на землю. Розмежування здійснюється за проектами, що розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями на підставі рішень територіальних органів влади.

"Про внесення змін до статті 88 Закону України „Про банки і банківську діяльність" "
від 22.06.2004 р. № 1828-ІV

Цим Законом визначено, що процедура ліквідації банку повинна бути завершена не пізніше 3-х років з дня відкликання банківської ліцензії і може бути продовжена НБУ до одного року, а системоутворюючих банків на термін до двох років.

"Про державну експертизу землевпорядної документації "
від 17.06.2004 р. № 1808-ІV

Згідно з даним Законом державна експертиза землевпорядної документації (далі - держекспертиза) -діяльність, ціллю якої є дослідження, перевірка, аналіз і оцінка об'єктів експертизи на предмет їхньої відповідності вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам, а також підготовка обґрунтованих висновків для ухвалення рішень щодо об'єктів експертизи. Основними задачами державної експертизи, зокрема, є: - організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об'єктів експертизи; - перевірка відповідності об'єктів держекспертизи вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам; - підготовка об'єктивних і обґрунтованих висновків держекспертизи. Об'єктами держекспертизи є документація по землеустрою і по оцінці земель, види яких визначені законом, а також матеріали і документація державного земельного кадастру. Обов'язковій державній експертизі підлягають: загальнодержавні і регіональні (республіканські) програми користування і охорони земель; - схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтовування користування і охорони земель адміністративно-територіальних утворень; - проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень; - проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного і історико-культурного призначення; проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних общин і проекти розмежування земель державної і комунальної власності населених пунктів; - проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; проекти землеустрою, які забезпечують еколого-економічне обґрунтовування сівозміни і приведення в порядок угідь; - проекти землеустрою щодо приведення в порядок території населених пунктів; - проекти землеустрою щодо створення нових і приведення в порядок існуючих землеволодінь і землекористувань; - технічна документація з бонітування ґрунтів,економічній оцінці земель, нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, а також звіти за експертною грошовою оцінкою земельних ділянок державної і комунальної власності у разі їхнього продажу. Також Законом внесено зміни до Закону України від 11.12.2003 №1378 „Про оцінку земель". Зокрема, зазначено, що державній експертизі також підлягатимуть звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу.

"Про Центральну виборчу комісію "
від 30.06.2004 р. № 1932-ІV

Закон відповідно до Конституції України визначає порядок утворення, правовий статус, основні засади організації діяльності Центральної виборчої комісії як постійно діючого колегіального державного органу, до компетенції якого належить забезпечення організації підготовки та проведення виборів і референдумів в Україні.
Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.
Комісія є колегіальним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
Члени Комісії відповідно до цього Закону є посадовими особами.
Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків, передбачених законами України.

"Про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" "
від 15.06.2004 р. № 1773-ІV

Інвалідам по слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову глухих інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України Інваліди забезпечуються засобами спілкування, що полегшують їх взаємодію між собою та з іншими категоріями населення. Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
Інвалідам першої, другої груп і сім'ям, у складі яких є два або більше інвалідів, оплата послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів за почасовим (похвилинним, посекундним) обліком їх тривалості встановлюється тільки за їх згодою.
Інвалідам першої, другої груп по зору надається право безплатного користування радіотрансляційною точкою. Послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, засоби пересування, у тому числі крісла-коляски з електроприводом, автомобілі, індивідуальні пристрої, протези очей, зубів, щелеп, окуляри, слухові і голосоутворювальні апарати, сурдотехнічні засоби, мобільні телефони та факси для письмового спілкування, ендопротези, сечо- та калоприймачі тощо) надаються інвалідам та дітям-інвалідам безплатно або на пільгових умовах за наявності відповідного медичного висновку.
Інваліди першої і другої груп мають право при амбулаторному лікуванні на придбання лікарських засобів за рецептами лікарів з оплатою 50 відсотків їх вартості.
Інваліди і діти-інваліди за наявності медичних показань мають право на безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками.
Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого), мають право на безплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (крім метрополітену і таксі), а також всіма видами приміського транспорту.

"Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" "
від 15.06.2004 р. № 1770-ІV

Внесено зміни шляхом доповнення новим пунктом, який набирає чинності з 1.01.05 такого змісту: осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи". Такі особи будуть відноситись до осіб які належать до інвалідів війни.

"Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" "
від 15.06.2004 р. № 1769-ІV

Ч.3 викладено в новій редакції. Так, пенсії особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, встановлених законодавством. Доповнено новими частинами. Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року. Встановити, що особи, яким раніше призначено пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень цього Закону та виплату 50 відсотків перерахованої пенсії з 1 січня 2005 року, а з 1 січня 2006 року - 100 відсотків перерахованої пенсії. У разі якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії або виплачуваної в період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2006 року її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

"Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей "
від 15.06.2004 р. № 1763-ІV

Закон встановлює правові основи забезпечення соціального захисту військовослужбовців, які звільнятимуться у зв'язку зі скороченням чисельності Збройних Сил України в ході їх реформування, та членів їхніх сімей. Особам, які звільняються з військової служби на підставі нормативно-правових актів, прийнятих у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, надаються: грошова допомога; особам, які під час звільнення з військової служби змінюють місце проживання, та членам їхніх сімей оплачується вартість проїзду і перевезення багажу до нового місця проживання; особам, які не мають права на пенсію, на період працевлаштування, але не більше одного року, виплачується щомісячна допомога у розмірі посадового окладу та окладу за військове звання; особам, які звільнилися з військової служби, надається право на користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України; особи, які звільнилися з військової служби і потребують поліпшення житлових умов, протягом трьох років після звільнення забезпечуються житловими приміщеннями у порядку, передбаченому законодавством, або мають право на одержання кредитів на індивідуальне будівництво чи придбання житла з погашенням їх за рахунок коштів Державного бюджету України та інші гарантії.

"Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі) "
від 15.06.2004 р. № 1782-ІV

Даним Законом переглянуто перелік операцій, звільнених від оподаткування. Зокрема, звільняються від оподаткування операції з: 1. поставки (продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, окрім тих, які знаходяться під об'єктами нерухомості і включаються в їхню вартість; 2. орендної плати за земельні ділянки, що знаходяться у власності держави або територіальної общини, якщо така орендна плата повністю зараховується у відповідні бюджети; 3. безкоштовної приватизації житлового фонду .включаючи місця сумісного користування (у тому числі підвали і горища) в багатоквартирних будинках, присадибних ділянок і земельних паїв, а також за надання послуг, отримання яких відповідно до законодавства є попередньою умовою приватизації такого житлового фонду, присадибних ділянок і земельних паїв, а також приватизації цілісних майнових комплексів; 4. безкоштовної передачі корпоративного права (частини, частки, паю, акції), емітованого переробним підприємством, у власність приватного сільськогосподарського підприємства відповідно до Закону "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" 5. поставки житла (об'єктів житлового фонду),окрім їхньої першої поставки. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та поширюється на податкові періоди починаючи з 1 січня 2004 року. При цьому; 1.поставка житла або землі оподатковується податком на додану вартість за правилами, що діяли до 1 січня 2004 року, якщо до такої дати такий об'єкт був переданий у власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого житла (включаючи землю, що знаходиться під таким об'єктом) під зобов'язання покупця або інвестора, та при цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої сплати. 2. в інших випадках, якщо платник податку, який здійснив витрати, пов'язані з будівництвом житла до 1 січня 2004 року, поставляє таке житло після 1 січня 2004 року, то суми податку на додану вартість, сплачені таким платником податку у витратах з будівництва такого житла та попередньо включені до складу його валових витрат, можуть бути за його добровільним рішенням включені до складу його податкового кредиту, за умови одночасного включення такої суми до складу його валового прибутку у тієї самий податковий період. Таке рішення має бути відображене у декларації з цього податку.

"Про внесення змів до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо збільшення суми податкової соціальної вільги на утримання дітей) "
від 15.06.2004 р. N 1780-ІV

Даним Законом встановлено додаткові податкові пільги багатодітним сім'ям, опікунам інвалідів і самотнім матерям (батькам, опікунам, піклувальникам). Зокрема, відносно оподаткування прибутків вказаних осіб більше не діє правило про застосування податкової соціальної пільги тільки за однією підставою; при застосуванні даними особами податкової соціальної пільги граничний розмір прибутку розраховується кратно кількості дітей, у зв'язку з якими надається податкова соціальна пільга. Також Законом передбачено, що податкова соціальна пільга застосовується до прибутку, не тільки отриманому платником податку, але і нарахованому на його користь протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, а також інші, прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації і відшкодування. Закон набирає чинності з дня опублікування і поширюється на податкові періоди, починаючи з 1 січня 2004 року. Якщо податкова соціальна пільга, визначена цим Законом, не була застосована до доходів, виплачених (нарахованих) до дати набрання чинності цим Законом, то працедавець зобов'язаний здійснити відповідний перерахунок зобов'язання з цього податку наступних податкових періодів.

"Про внесення змін до статті 11 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" "
від 15.06.2004 р. № 1767-ІV

Даним Законом перелік осіб, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, доповнено: особами, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та яким у дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

"Про внесення змін до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо податкових соціальних пільг) "
від 15.06.2004 р. № 1781-ІV

Законом від 15 червня 2004 року №І781-ІV уточнено перелік осіб, що мають право на податкову соціальну пільгу. Так, зменшення обкладеного податком прибутку на суму податкової соціальної пільги: - в розмірі, рівному 150 % суми пільги, передбачається для платників податків, що мають дитину-інваліда, - з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років незалежно від встановлення групи інвалідності. В даний час пільга надається тільки особам, що мають дитину-інваліда І або II груп; - в розмірі, рівному 200 % суми пільги, - для учасника бойових дій під час Другої світової війни або особи, що у той час працювала в тилу. Закон набирає чинності з 01 січня 2005 року.

"Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік" "
від 17.06.2004 р. № 1801-ІV

Цим Законом вносяться зміни до Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік". Зокрема, збільшено доходи та видатки до Державного бюджету на 5 млрд. грн. і на 8 млрд. грн. відповідно. Внаслідок збільшення видаткової частини бюджету зросло фінансування деяких бюджетних програм стосовно: соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, оборони, громадського порядку та судової влади. Також збільшено з 1 вересня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати, яка буде становити 237 грн. на місяць. Повернено льготи для видавництв, підприємств поліграфії, розповсюджувачів книжкової продукції. Погашення бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 червня 2004 року, здійснити шляхом її оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років. Дохідну частину бюджету планується поповнити надходженнями від приватизації, зміни ставок мита на деякі товари, акцизного збору.

"Про внесення змін до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" "
від 15.06.2004 р. № 1771-ІV

Цим Законом зменшено з 15 до 8 норматив робітників, при працюючій кількості яких підприємства зобов'язані виділити одне робоче місце для працевлаштування інваліда. Окрім цього, доповнено, що на підприємствах, де працює від 8 до 15 осіб, розмір штрафних санкцій за робоче місце не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати. Закон набирає чинності з 01.01.2005 року.

"Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" "
від 15.06.2004 р. № 1768-ІV

Цим Законом визначено, що використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов'язаних з військовою службою, тягне за собою відповідальність згідно закону. Окрім цього, доповнено, що право на відпочинок у санаторіях мають і члени сімей тих військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членів сімей належать батьки, дружина (чоловік), неповнолітні діти, а також діти-інваліди з дитинства. Закон набирає чинності з 01.01.2005 року.

"Про внесення змій до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин "
від 17.06.2004 р. № 1805-ІV

Зазначеним Законом в статті 104-1 КоАП передбачена відповідальність за порушення Порядку та умов ведення розсадництва, в зв'язку з чим розширено коло органів, на яких покладено здійснення контролю в цій галузі. Також визначено, що право складати протоколи про зазначені правопорушення мають державні інспектори з охорони прав на сорти рослин.

"Про внесення зміни до статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість" (щодо операцій з продажу сільськогосподарської продукції) "
від 15.06.2004 р. №1779-ІV

Зміни вноситься до п. 11.20. ст. 11 Закону України „Про податок на додану вартість" згідно якого, починаючи з першого звітного період 2004 року до прийняття Податкового кодексу України, при операціях, коли платник податку здійснює продаж особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка) встановлена таким платником податку.

"Про внесення змін до Закону України “Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб – вкладників та інших кредиторів Акціонерного комерційного агропромислового банку “Україна” "
від 03.06.2004 р. №1746-ІV

У третю чергу будуть задовольнятися вимоги кредиторів у такому порядку:
а) організації, які займаються благодійною діяльністю, здійснюють допомогу інвалідам, дітям-сиротам, людям похилого віку, особам, які залишилися без догляду й опіки, інвалідам, ветеранам війни та особам, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
б) бюджетні організації, а саме:
лікарні; середні, музичні, технічні школи, школи мистецтв, професійно-технічні училища, дитячі заклади; фонд соціального страхування населення;
фонд зайнятості населення;
в) громадські організації;
г) приватні підприємці;
д) садівничі товариства;
е) профспілкові комітети усіх рівнів;
є) релігійні організації;
ж) міські ради міст районного підпорядкування;
з) сільські ради;
и) всі інші кредитори пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору третьої черги";
Також ліквідатору банку "Україна" для розрахунків з кредиторами третьої черги надано право:
проводити взаємозаліки однорідних зустрічних вимог; передавати кредиторам вимоги банку в повній сумі або в частині суми боргу; передавати вимоги банку по боргах, термін повернення яких виходить за межі процедури ліквідації, іншим фінансовим установам для проведення погашення заборгованості перед кредиторами банку після завершення процедури ліквідації; здійснювати продаж (уступку) вимог банку, утворених кредитними та вексельними боргами за ліквідаційною вартістю без будь-яких обмежень;
здійснювати списання нарахованих відсотків по позичальниках, які у повній сумі розрахувалися по отриманих ними у банку кредитах, в межах процедури ліквідації".

"Про внесення змін до Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” "
від 18.05.2004 р. №1720-ІV

В зазначеному законі ст. 5, 6 викладено в новій редакції. Так, Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.
Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.
Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну службу або звільненні від призову на військові збори є:
несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори; відсутність підтверджень щодо істинності релігійних переконань; неявка громадянина без поважних причин на засідання комісії.
Також доповнено новим розділом (контроль за проходженням громадянами альтернативної служби). Контроль за організацією альтернативної служби здійснюється комісіями у справах альтернативної служби.

"Про третейські суди "
від 11.05.2004 р. №1701-ІV

В Україні можуть утворюватися та діяти постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору (суди ad hoc).
Постійно діючий третейський суд підлягає державній реєстрації.
Державна реєстрація постійно діючого третейського суду здійснюється Міністерством юстиції України, обласним. Про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду видається свідоцтво встановленого зразка. Постійно діючий третейський суд визнається утвореним з моменту його державної реєстрації.
У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, третейські суди застосовують законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого третейські суди застосовують аналогію права чи керуються торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам.
Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди.
Третейська угода укладається у письмовій формі.
Третейська угода може містити як вказівку про конкретно визначений третейський суд, так і просте посилання на вирішення відповідних спорів між сторонами третейським судом.
Сторони мають право вільно призначати чи обирати третейський суд та третейських суддів.
Для призначення чи обрання третейських суддів у кожній справі необхідна їхня згода.
Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.
Сторони, які передали спір на вирішення третейського суду, зобов'язані добровільно виконати рішення третейського суду, без будь-яких зволікань чи застережень.
Рішення третейського суду є остаточним і оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених цим Законом.
Заяву про скасування рішення третейського суду може бути подано до компетентного суду протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом.

"Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" "
від 03.06.2004 р. №1743-ІV

Цим Законом визначено, що для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшено на 20 відсотків. Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму "
від 03.06.2004 р. №1745-ІV

Цим Законом в новій редакції викладена стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій передбачено покарання за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Відповідні зміни стосовно обов'язків міліції в забезпеченні виконання та контролю рішень сільських, селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку, додержання тиші в цих місцях знайшли відображення в ст. 10 Закону України "Про міліцію". Також в новій редакції викладена стаття 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",де передбачено положення щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів. Окрім цього доповненням до частини першої статті 13 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" визначено, що надалі необхідно отримувати дозвіл на гранично допустимі рівні шуму, що утворюються стаціонарними джерелами, а також користування звуковідтворювальною апаратурою.

"Про внесення змін до Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" "
від 03.06.04 № 1742- ІV

Цим Законом визначено, що громадяни України, які знаходяться за кордоном в довгостроковому відрядженні, навчаються, стажуються або працюють і досягли шістнадцятирічного віку, для оформлення паспорта повинні звергатись з відповідним клопотанням до закордонних дипломатичних установ. Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть звернутися з цим клопотанням також до Міністерства закордонних справ України. Оформлення паспортів громадянам України, які не досягли 16-рганого віку, в разі потреб» в самостійному виїзді за кордон проводиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків. Окрім цього, за кидану та продовження строку дії паспорта на території України стягується держави* мито, а за кордоном - консульський збір.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України "
від 12.05.04 № 1713-ІV

Внесеними змінами в Закон "Про державний матеріальний резерв" визначено можливість повернення замість матеріальних цінностей грошових коштів. Дозволено використання матеріальних цінностей резерву для виконання міжнародних договорів. Придбання зерна з метою закладання його до державного резерву надалі може здійснюватись шляхом укладення договорів купівлі-продажу на акредитованих біржах. Також зазначено, що відпуск матеріальних цінностей з Держрезерву може здійснюватись тільки за рішенням Кабінету Міністрів. Штрафи за несвоєчасне повернення позик будуть розраховуватись виходячи з ринкових цін на майно. Окрім цього, зміни внесено до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", де визначено, що реалізація зерна Держрезерву при необхідності його відновлення повинна узгоджуватись не з Державним агентом по проведенню інтервенційних операцій, а з Кабінетом Міністрів. Доповнено статтю 238 Цивільного кодексу стосовно позовної давності, яка відтепер не розповсюджується на вимоги Держкомрезерву, викладені в Законі "Про державний матеріальний резерв".

"Про затвердження плану заходів щодо підвищення ефективності державного регулювання земельних відносин"
від 16.06.2004 р. №374-р

Відповідно до затвердженого плану заходів, Кабміном дано розпорядження Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Київській міській державній адміністрації на розробку проектів Законів України про внесення змін до Земельного кодексу та Законів, що регулюють земельні відносини з питань уникнення дублювання повноважень між виконавчими органами сільських, селищних і міських рад та державними органами земельних ресурсів, вдосконалення системи контролю за справлянням плати заземлю, припинення права користування землею, уточнення органів, які надають висновки про погодження місця розташування об'єктів, уточнення органів, які призначають громадських інспекторів з контролю за використанням та охороною земель. Окрім цього, наказано розробити проект землеустрою меж м. Києва, забезпечити встановлення меж прибудинкових територій у м. Києві, прибережних захисних смуг уздовж водних об'єктів та провести інвентаризацію земель, а також удосконалити механізм примусового стягнення штрафів за порушення земельного законодавства.

"Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
від 18.05.04 № 1727-ІV

Даним Законом встановлено, що право на державну соціальну допомогу мають громадяни України, які досягли визначеного віку (чоловіки - 63 роки, жінки - 53 років) або є інвалідами і не одержують пенсію таї постійно приживають на території України, особи, яким надано статус біженця в Україні, іноземці та особи без громадянства. Призначаються такі види державної соціальної допомоги: - державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам; - державна соціальна допомога на догляд. Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа: - досягла певного віку (чоловіки - 63 роки, жінки - 58 років) та не має права на пенсію або визнана інвалідом; - не одержує пенсію або соціальні виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричини втрату працездатності особою. звернення за допомогою відбулося не пізніше 3.-х місяців з дня досягнення необхідного віку або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня досягнення чоловіками - 63 років, жінками - 58 років або соціальної експертизи. Допомога призначається довічно особам, які досягли необхідного віку, а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої органами МСЕ. Закон визначає категорію осіб, яким призначається державна соціальна допомога на догляд. Визначаються розміри допомоги. Допомога призначається органом праці та соціального захисту населення та виплачується щомісячно за поточний місяць. У разі смерті одержувача державної соціальної допомоги особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі 2-місячної суми державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, встановленому на день смерті одержувача цієї допомоги. Закон набирає чинності з 1.01.05

"Про внесення зміни де статті 4 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
від 18.05.04 № 1726-ІV

Даним Законом внесено зміни до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", а саме змінено уповноважений орган - суб'єкт державного фінансового моніторингу, яким тепер є центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2005 року.

"Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України стосовно визначення права на постійне користування земельними ділянками громадських організацій інвалідів"
від 12.05.2004 р. № 1709-ІV

Частину другу статті 92 Земельного кодексу України викладено в новій редакції. Тепер права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:
а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності;
б) громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об'єднання), установи та організації".

"Про внесення зміни до статті 10 Закону України “Про державні нагороди України”"
від 11.05.2004 р. № 1705-ІV

До почесних звань України внесено позицію “Мати-героїня”.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перетинання державного кордону України"
від 18.05.2004 р. № 1723-ІV

Декриміналізовано таке порушення, як незаконне перетинання кордону, яке відтепер відноситься до адміністративних правопорушень. Як і раніше, звільняються від відповідальності громадяни України, які стали жертвами торгівлі людьми та іноземці чи особи без громадянства, які звернулися за наданням притулку або статусу біженців. Порушенням є також спроба незаконного перетинання кордону.

"Про внесення зміни до статті 15 Закову України "Про поштовий зв'язок" "
від 18.05.2004 р. 1722- ІV

3 набранням законом чинності Національний оператор згідно ст. 15 Закону України "Про поштовий зв'язок" має виключне право на пересилання простих листів масою до 50 грамів (замість 350 грамів, встановлених раніше).

"Про внесення змін до статті 6 Закову України "Про транзит вантажів" "
від 18.05.2004 р. №1721-ІV

Згідно змін, внесених до Закону України "Про транзит вантажів" вид та форма документів, що подаються до митних органів визначаються в залежності від виду транспортного засобу, яким було здійснено транзит вантажів. Також внесено зміни щодо оформлення транзитних вантажів, а саме: митне оформлення транзиту підакцизних вантажів будь-яким видом транспорту, крім транзиту вантажів авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації (ВМД).

"Про внесення змін до деяких законів України щодо спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "
від 11.05.2004 р. 1702-ІV

Законом внесено зміни до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних, парків", в якому було збільшено перелік технологічних парків. Технологічним парком, згідно даного закону, є група юридичних осіб, які уклали договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів учасників технологічного парку, з метою забезпечення діяльності технопарку. Для цілей цього закону надані визначення понять інноваційного та інвестиційного проектів, спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності, спільного та дочірнього підприємства та інші. Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічних парків, їх учасників дочірніх і спільних підприємств строком на 15 років і діє при виконанні інвестиційного та інноваційного проектів за пріоритетними напрямами діяльності технопарків протягом перших п'яти років з дати реєстрації проектів, але в межах вищезазначеного строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності. Внесено також зміни до Законів України "Про податок на додану вартість" та "Про оподаткування прибутку підприємств". Встановлено, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків податок иа додану вартість та податок на прибуток (відповідно) справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом,, України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків". Набирає чинності з дня його опублікування. (крім Положення про збільшення переліку технопарків, яке набирає чинності з 1 січня 2005 року).

"Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік "
від 11.05.04 № 1704-ІV

Затвердити на 2004 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 362,23 гривні, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 324,49 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років - 404,79 гривні;
працездатних осіб - 386,73 гривні;
осіб, які втратили працездатність - 284,69 гривні.

"Про внесення змін до Закону України “Про мисливське господарство та полювання”"
від 20.04.04 № 1695-ІV

До ст. 19 Строки полювання внесено зміни щодо “на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні – січні”; та виключена позиція щодо строків на полювання на ведмедя.

"Цивільний процесуальний кодекс України"
від 18.03.04 № 1618-ІV

Цивільний процесуальний кодекс викладено в новій редакції. Він набирає чинності з 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Адміністративним процесуальним кодексом.

"Про охоронну археологічної спадщини"
від 18.03.04 № 1626-ІV

Закон регулює відносини, пов'язані з охороною археологічної спадщини України - невід'ємної частини культурної спадщини людства, вразливого і невідновлюваного джерела знань про історичне минуле, а також визначає права та обов'язки дослідників археологічної спадщини та повноваження органів влади в цій галузі. археологічна спадщина – сукупність пам'яток археології, що перебувають під охороною держави, та пов'язані з ними території, а також рухомі культурні цінності (археологічні предмети), що походять з об'єктів археологічної спадщини.
Фінансування охорони археологічної спадщини здійснюється за рахунок загального і спеціального фондів Державного бюджету України.

"Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною радою України"
від 18.03.04 № 1625-ІV

Закон регулює порядок: 1) обрання Верховною Радою України професійного судді (далі - судді) безстроково, термін повноважень якого на посаді судді закінчився; 2) обрання Верховною Радою України суддею безстроково особи, яка раніше уже обіймала посаду судді не менше п'яти років, але на час розгляду питання про обрання не займає посаду судді; 3) обрання Верховною Радою України судді, раніше обраного безстроково, до суду іншого рівня або до суду того ж рівня, але іншої спеціалізації;
4) звільнення Верховною Радою України з посади судді, який обіймає посаду судді безстроково.
Обрання кандидата на посаду судді безстроково відбувається в такому порядку: 1) звернення кандидата на посаду судді безстроково до державної судової адміністрації, а суддів Верховного Суду України та суддів спеціалізованих судів - до голів цих судів щодо рекомендації їх для обрання суддями безстроково; 2) підготовка матеріалів щодо обрання кандидата суддею безстроково з повідомленням про це в місцевих засобах масової інформації, газеті "Голос України" та направлення їх до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) надання рекомендації про можливість обрання кандидата на посаду судді безстроково Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; 4) подання Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду до Верховної Ради України матеріалів про обрання кандидата суддею безстроково; 5) розгляд Комітетом Верховної Ради України, до відання якого належить розгляд питання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, подання про обрання кандидата суддею безстроково, прийняття рішення щодо рекомендації або нерекомендації кандидата на посаду судді безстроково та внесення цього рішення на розгляд Верховної Ради України; 6) прийняття Верховною Радою України рішення щодо обрання кандидата або відмови йому в обранні на посаду судді безстроково.
Суб'єктами звернення до Верховної Ради України з питань обрання та звільнення з посади судді, обраного безстроково, є: 1) Голова Верховного Суду України - щодо судді загального суду 2) голова відповідного вищого спеціалізованого суду - щодо судді відповідного спеціалізованого суду 3) Вища рада юстиції - щодо судді суду загальної юрисдикції з питання.

"Про внесення змін до статті 3.3.4. Регламенту Верховної Ради України "
від 20.04.2004 р. № 1685-ІV

Цією Постановою ст. 3.3.4. Регламенту було викладено в новій редакції, яка більш детально розглядає порядок одержання депутатами дозволу на виступ. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питанню здійснюється в день розгляду цього питання за особистою письмовою заявою народного депутата на ім'я головуючого. Інформація про черговість виступів висвітлюється на інформаційному табло. Черговість визначається електронною системою за допомогою генератора випадкових чисел. У списку бажаючих виступити прізвище одного і того ж народного депутат України з кожного виду запису на виступ може міститися лише один раз. Без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, з мотивів голосування, для оголошення процедурного питання, для репліки та для внесеної окремої думки народного депутата.

"Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій "
від 09.04.2004 р. № 1676-ІV

Метою Програми є забезпечення сприятливих умов для створення і розвитку наукоємних технологій і на цій основі широкомасштабна модернізація національної економіки. Основними завданнями Програми є реалізація проектів з розроблення наукоємних технологій та впровадження таких технологій на підприємствах базових галузей промисловості за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, визначеними Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні". Відбір проектів здійснюється на конкурсній основі з дотриманням таких вимог: відповідність завданням Програми; спрямованість на розроблення наукоємних технологій (високотехнологічної продукції); економічна доцільність державної підтримки; ефективність впровадження, окупність, комерційна привабливість; цінність проекту з урахуванням попиту ринку в Україні та за її межами; відсутність дублювання проектів у цій та інших загальнодержавних і національних програмах. Порядок відбору проектів та контролю за їх реалізацією встановлюється Кабінетом Міністрів України.

"Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки "
від 20.04.2004 р. № 1692-ІV

Дана Програма спрямована на вдосконалення правових, організаційних та матеріально-технічних засад у сфері охорони культурної спадщини. Мета Програми полягає у створенні більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті. Основними завданнями Програми є: внесення змін до Земельного кодексу України щодо необхідності погодження органами охорони культурної спадщини проектів відведення земельних ділянок, що приватизуються громадянами; розробка проекту закону про перелік пам'яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації; проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини; затвердження Порядку видачі кваліфікаційного документу, необхідного для отримання дозволу, на проведення археологічних розвідувань та розкопок; введення атестації спеціалістів - реставраторів, спеціалістів - дослідників у сфері охорони пам'яток археології.

"Про врегулювання заборгованості за вкладами фізичних осіб – вкладників Комерційного акціонерного банку “Слов’янський” "
від 17.02.04 № 1494-ІV

Кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог фізичних осіб - вкладників банку, які віднесені до другої черги задоволення, в сумі до 50000 гривень кожній фізичній особі - вкладнику. Вимоги фізичних осіб - вкладників банку другої черги в частині перевищення 50000 гривень та кредиторів третьої черги задовольняються відповідно до вимог статті 96 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

"Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування "
від 09.04.2004 № 1678-ІV

Внесеними змінами до Закону України Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", визначені нові страхові внески, для найманих працівників, інвалідів -0.25 %, 0.5 % для найманих працівників заробітна плата яких нижча прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи та 1.0 % для осіб, заробітна плата яких вище прожиткового мінімуму. Окрім цього до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" внесено зміни розміру допомоги по безробіттю, який тепер становить 23 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, а також до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", яким визначено новий розмір допомоги яка надається при народженні дитини - у розмірі не нижче подвійного розміру встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу, а виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - не нижче 15 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

"Про внесення змін до деяких Законів України "
від 18.03.2004 р. № 1637-ІV

Даним Законом: заборонено ввезення на митну територію України для постійного користування автобусів (код УКТ ЗЕД 8702) та вантажних автомобілів (код УКТ ЗЕД 8704) (у тому числі тих, що ввозяться в Україну з метою їх розкомплектування на запасні частини), які на момент ввезення були виготовлені та/або експлуатувалися більш ніж 5 років; звільнено від сплати ввізного мита фармацевтичну продукцію, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України"; уточнено класифікацію деяких товарів; встановлено ставку 0% ввізного мита на відходи та брухт чорних металів, залізні та сталеві відходи.

"Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" "
від 23.03.2004 р. № 1659-ІV

Даним Законом підвищено вік, до досягнення якого фізична особа розглядається як така, що відноситься до молоді. Зокрема: для громадян - з 28 до 35 років; для сім'ї - з 30 до 35 років. Таким чином розширено перелік осіб, яким надається право на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла, отримання освіти.

"Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" "
від 18.03.2004 р. № 1622-ІV

Даним Законом перелік операцій, за вчинення яких справляється держмито, доповнено такою операцією, як придбання вексельних бланків. Держмито за придбання вексельних бланків встановлено у розмірі 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний бланк.

"Про розвиток автомобільної промисловості України "
від 18.03.2004 р. № 1624-ІV

Даним законом встановлюються певні вимоги до підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, зокрема: • мати запис у своєму статуті про те, що виготовлення автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин є основним видом його діяльності; • мати офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів або мотоциклів на підставі зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві автомобілів або мотоциклів; • мати міжнародний ідентифікаційний код виробника дорожніх транспортних засобів (ДУМІ), який надано відповідно до встановлених вимог, що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов; • мати погоджений із виробником автомобіля або мотоцикла комплект документів на виготовлення комплектуючих виробів і запасних частин; • комплектності автомобіля при ввезенні на митну територію України; • програми створення виробничих потужностей і робочих місць. При цьому було зазначено, що у разі невиконання своїх зобов'язань за затвердженою Кабінетом Міністрів України програмою створення виробничих потужностей і робочих місць або порушення норм цього Закону підприємство з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин сплачує в повному обсязі відповідно до законодавства всі податки, збори (обов'язкові платежі), що не сплачувалися з моменту встановлення факту невиконання програми або порушення цього Закону, а також сплачує пеню. Законом також встановлено певні особливості оподаткування прибутку підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин. Закон набирає чинності через 45 днів після його опублікування та діє до 31 грудня 2008 року.

"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" "
від 04.03.04 р. № 1593-ІV

Змінами, внесеними даним законом, встановлено, що до 1 липня 2004 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість тільки операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 (пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь).

"Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (щодо оподаткування доходів особистих селянських господарств) "
від 04.03.2004 р. № 1594-ІV

Змінами, внесеними даним законом, доповнюється перелік доходів, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу. Зокрема, це доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної (виробленої) на земельних ділянках, наданих для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено у результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю); на земельних ділянках, наданих для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянках); на земельних ділянках, наданих для ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва. Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується щодо доходів одержаних починаючи з першого звітного (податкового) періоду 2004 року

"Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування"
від 04.03.2004 р. № 1595-ІV

Даним Законом вносяться зміни до Законів України „Про податок на додану вартість" та „Про єдиний митний тариф". Зміни стосуються звільнення від оподаткування та сплати мита. Зокрема, зазначається, що на період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів та обладнання (далі - товарів), крім підакцизних (а товари звільняються від сплати мита), що використовуються для підвищення безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а також зменшення його викидів у довкілля, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний: 1. збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства; 2. сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.

"Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам""
від 04.03.2004 р. № 1579-ІV

Даним Законом визначається, що право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства і діти -інваліди віком до 16 років. Інвалідам з дитинства III групи державна соціальна допомога призначається у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Допомога інвалідам з дитинства призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико - соціальної експертизи. Призначена державна соціальна допомога виплачується інваліду з дитинства незалежно від одержуваного ним заробітку, стипендії, аліментів або інших доходів. У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група інвалідності, при зменшенні розміру допомоги.

"Про внесення змін до статті 36 Закону України "Про статус народного депутата України""
від 19.02.2004 р. № 1520-ІV

Закон доповнює статтю 36 Закону України "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 р. № 2790-XII словом "кримінальну" після слова "адміністративну" і набирає чинності з дня його опублікування.

"Про внесення зміни до статті 15 Закону України "Про дорожній рух" "
від 19.02.2004 р. № 1528-ІV

Закон постановляє виключити частину 13 ст. 15 Закону України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 р, і набирає чинності з дня його опублікування.

"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів та інших актів Верховної Ради України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус народного депутата України" "
від 19.02.2004 р. № 1519-ІV

Законом внесено зміни у ст. 23 Закону України «Про господарські товариства», ст. 5 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», ст. 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та,деяких інших осіб» від 09.04.1992 року, ст. 27 Закону України «Про державну таємницю», ст. 80 Закону України «Про вибори народних депутатів України, Постанову Верховної Ради України від 03.03.1993 року «Про Положення про посвідчення народного депутата України і нагрудний знак «Народний депутат України», Постанову Верховної Ради України від 11.07.1995 року «Про затвердження Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними» та інші, а також визнати такими, що втратили чинність Постанову Президії Верховної Ради Української РСР від 21.12.1990 р. «Про Положення про референтів-консультантів народного депутата Української РСР » , Постанову верховної Ради України від 28.01.1994 року «Про тлумачення частини четвертої статті 27 Закону України « Про статус народного депутата України » , Постанову Верховної Ради України від 4 червня 1999 року «Про врегулювання правового режиму житла, що надається народним депутатам України» та інші.

"Про внесення змін до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" "
від 03.02.2004 р. № 1415-ІV

Законом змінені порядок та умови фінансування видатків, пов'язаних з передачею об'єктів соціальної інфраструктури. Видатки, пов'язані з комунальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури, що передаються у комунальну власність (крім видатків, пов'язаних з капітальним ремонтом об'єктів соціальної інфраструктури, які передаються у комунальну власність відповідно до Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом"), відшкодовуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя, бюджетів районів у містах та бюджетів місцевого самоврядування. Видатки, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури, відшкодовуються з відповідних місцевих бюджетів починаючи з бюджетного періоду, що настає за роком передачі їх у комунальну власність, відповідно до законодавства.

"Про внесення змін до деяких законів з метою стимулювання концесійної діяльності "
від 03.02.2004 р. № 1414-ІV

Законом внесені зміни до ряду законів України з питань стимулювання концесійної діяльності, а саме до Закону України „Про приватизацію державного майна" та Закону України „Про концесії" внесено норму такого характеру: - після закінчення строку дії концесійного договору, у разі прийняття рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна. При умові, що ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено (побудовано) це майно, або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації; - земельні ділянки, які необхідні для здійснення концесійної діяльності, надаються у користування концесіонеру на умовах оренди. Під час проведення концесійного конкурсу заявки, документи та матеріали, подані претендентами, розглядаються протягом сорока п'яти днів з останнього дня подачі заявки. Зміни пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу вносяться не пізніш як за десять днів до закінчення строку розгляду заявок. Інформація про оголошення концесійного конкурсу має містити відомості щодо: органу, який надає концесію, об'єкта концесії (найменування, характеристики тощо), розмір реєстраційного внеску, строку, на який надається концесія, строку до якого подаються заявки на участь у концесійному конкурсі, строку, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу, уповноваженого органу, до якого слід звертатися для отримання додаткової інформації. Конкретизуються положення щодо інформації про умови концесійної діяльності. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта концесійні платежі вносяться з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об'єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після введення об'єкта в експлуатацію, визначеного умовами конценсійного договору.

"Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат "
від 05.02.2004 р. № 1456-ІV

Закон дає визначення відносно поняття, розмірів, порядку сплати рентних платежів, визначає контроль за правильністю їх обчислення, сплати та відповідальність платників. Рентні платежі є загальнодержавними обов'язковими платежами, що сплачуються з вартості їх обсягів видобутих у межах території України, розміри сум визначаються платниками самостійно. В Законі дане визначення середнього дебіту і середньої глибини свердловин на родовищі, та платників рентних платежів. Об'єктом оподаткування для рентних платежів за нафту, природний газ і газовий конденсат є обсяги нафти, природного газу і газового конденсату, видобуті в межах території України у звітному податковому періоді, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу і газового конденсату при їх видобуванні, підготовці до транспортування і транспортуванні, але не більше нормативних обсягів втрат і виробничо-технічних витрат. Вартість обсягів визначається за договірними цінами, але не нижчими за середні ринкові у звітному періоді, або за регульованими цінами, без урахування вартості послуг та ПДВ. Відображено ставки, строки і порядок сплати рентних платежів, пільг, порядок вирішення спорів. Закон набрав чинності з 1 січня 2004 року, за винятком розділу III, що набирає чинності з 1 січня 2005 року.

"Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" "
від 19.02.2004 р. № 1522-ІV

В новій редакції Закону узагальнюється норма щодо честі й гідності в депутатській етиці стосовно кола осіб, тим самим розширюючи його. До обов'язків депутата у виборчому окрузі додається приймання участі у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, до прав у виборчому окрузі - право доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому відповідною радою. Включається норма, згідно якій рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутата з виборцями приймається на засіданні місцевої ради, а також норма, за якою доручення виборців враховується при розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих економічних програм, складанні бюджету, а також при підготовці рішень з інших питань. Конкретизується порядок попередження депутата місцевої влади ("письмово повідомляє не менш ніж за 15 днів" замість "завчасно повідомляє") перед звільненням з роботи або' виключенням з навчального закладу. Включається ст. 33-1 „Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад". Закон про внесення змін набирає чинності з дня його опублікування.

"Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" "
від 17.02.2004 р. № 1499-ІV

Вносяться зміни в окремі норми щодо порушення справи про банкрутство гірничих підприємств. Насамперед, до переліку видів даних підприємств додаються гірничодобувні підприємства. Згідно даного Закону неможливість порушення справи про банкрутство раніше, ніж через 1 рік від початку виконання плану приватизації (розміщення акцій) стосується всіх гірничих підприємств, створених у процесі приватизації та корпоратизації у статутних фондах яких частка держави становить не менш 25 % і продаж акцій яких розпочався, а не тільки тих, яким надається державна підтримка. Продовжений строк, протягом якого справи про банкрутство не порушуються (до 1 січня 2005р. замість 1 січня 2004р.), та розширено коло гірничих підприємств, щодо яких застосовується дана норма (скасовані обмеження щодо державної підтримки підприємства та включаються підприємства, продаж акцій яких розпочався). Обмежується коло гірничих підприємств, щодо яких припиняється провадження у справах про банкрутство. До таких тепер належать тільки ті, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

"Про Державну спеціальну службу транспорту "
від 05.02.2004 р. № 1449-ІV

Закон визначає статус, правові основи організації, основні завдання і функції Державної спеціальної служби транспорту в складі Міністерства транспорту України, а також заходи щодо правового і соціального захисту її особового складу.
Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим державним органом транспорту у складі Міністерства транспорту України, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану Основними завданнями Державної спеціальної служби транспорту є:
технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об'єктах національної транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
будівництво та ремонт у мирний час і в умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транспортної системи;
відбудова транспортних комунікацій, порушених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;
охорона об'єктів національної транспортної системи України в мирний час і в особливий період.

"Про Загальнодержавну програму створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням "
від 05.02.2004 р. № 1462-ІV

Загальнодержавна програма спрямована на створення військово-транспортного літака нового типу, організацію його серійного виробництва та закупівлі.
Метою Програми є концентрація на загальнодержавному рівні фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для забезпечення створення нового типу військово-транспортного літака Ан-70 (далі - літак), організації його серійного виробництва та закупівлі за державним оборонним замовленням.
Основними завданнями Програми є:
завершення дослідно-конструкторських робіт з розроблення літака, у тому числі проведення його державних випробувань та прийняття на озброєння;
підготовка і освоєння виробництва літака;
серійне виробництво і закупівля літаків.
Фінансове забезпечення створення та закупівлі літака здійснюється в межах бюджетних призначень, що передбачаються у Державному бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою додатково до видатків на національну оборону, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування робіт на першому етапі - 1006,509 млн. гривень, зокрема для завершення розроблення літака - 128,216 млн., підготовки і освоєння виробництва - 450,933 млн., виробництва і закупівлі двох літаків - 427,36 млн. гривень.

"Про внесення зміни до статті 11 Закону України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” "
від 05.02.2004 р. № 1461-ІV

"Державний контроль та нагляд за якістю та безпекою риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них, що призначаються для експорту, здійснює Державний департамент ветеринарної медицини. Порядок здійснення державного контролю та нагляду за суб'єктами господарювання, які виробляють, зберігають, транспортують рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них, що експортуються, встановлюється цим органом".

"Про внесення зміни до статті 187 Кодексу України про адміністративні правопорушення "
від 03.02.2004 р. № 1418-ІV

Статтю викладено в новій редакції: Порушення правил адміністративного нагляду Порушення правил адміністративного нагляду особами, щодо яких встановлено такий нагляд, а саме:
1) неявка за викликом органу внутрішніх справ у вказаний термін і ненадання усних або письмових пояснень з питань, пов'язаних з виконанням правил адміністративного нагляду;
2) неповідомлення працівників органу внутрішніх справ, які здійснюють адміністративний нагляд, про зміну місця роботи чи проживання або про виїзд за межі району (міста) у службових справах;
3) порушення заборони виходу з будинку (квартири) у визначений час, який не може перевищувати восьми годин на добу;
4) порушення заборони перебування у визначених місцях району (міста);
5) нереєстрація в органі внутрішніх справ -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи з урахуванням особи порушника застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб".

"Про внесення змін до Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” "
від 03.02.2004 р. № 1417-ІV

Визначено поняття "радіоактивні матеріали - джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи". Внесено доповнення до ст. 34 щодо "Постачальник, що виконує посередницькі функції і бере участь в укладанні будь-якого контракту на постачання ядерних матеріалів, зобов'язаний зберігати всі документи, пов'язані з операціями, виконаними ним або від його імені, не менше одного року після закінчення терміну дії контракту. Такі документи повинні містити найменування сторін, що уклали контракт, дату підписання контракту, дані про кількість, форму і склад ядерних матеріалів разом з інформацією про їх походження і призначення". Ст. 59 Особливі вимоги щодо міжнародних і транзитних перевезень радіоактивних матеріалів викладено в новій редакції.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Сімейного кодексу України "
від 03.02.2004 р. № 1410-ІV

Статтю 2121 КпАП викладено в такій редакції: "Стаття 2121. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних органах реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" Абзац 3 ст. 1 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" викласти в такій редакції: "сім'я - це особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Права члена сім'ї має одинока особа" та ін.

"Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" "
від 05.02.2004 р. № 1448-ІV

Даним Законом урегульовуються питання зарахування держмита. Зокрема зазначено, що держмито за: оформлення, видачу, перереєстрацію, подовження строку дії, внесення будь-яких змін до виданих раніше документів, видачу замість загублених, дострокове оформлення загальногромадянських закордонних паспортів тепер зараховуватиметься не до місцевих бюджетів, а до Державного бюджету України. Слід зазначити, що дію норми, в яку вносяться зміни даним законом, було призупинено на 2004 рік Законом "Про держбюджет на 2004 рік", дані ж зміни набирають чинності 1 січня 2005 року.

"Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння "
від 03.02.2004 р. № 1416-ІV

Даними Змінами було: 1.дозволено обіг платини не тільки 950, але й 900 проби; 2. позбавлено органи виконавчої влади функції з формування та використання золотого запасу України; 3. закріплено, що порядок і умови зберігання та реалізації майна, на яке накладено арешт, зазначеного в частині восьмій статті 55 Закону України "Про виконавче провадження", визначаються Національним банком України за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо іншого майна - Міністерством юстиції України (відносно умов зберігання) або КМУ (відносно його реалізації); 4. визначено, що Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей.

"Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" "
від 05.02.2004 р. № 1454-ІV

Даним Законом встановлено, що якщо перевищення термінів, зазначених у статтях 1 і 2 цього Закону, обумовлено виникненням форс-мажорних обставин, перебіг зазначених термінів зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин та поновлюється з дня, наступного за днем закінчення дії таких обставин. Підтвердженням форс-мажорних обставин є відповідна довідка Торгово-промислової палати або іншої уповноваженої організації (органу) країни розташування сторони договору (контракту) або третьої країни відповідно до умов договору.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності "
від 03.02.2004 р. № 1407-ІV

Даним Законом вносяться зміни до 9 Законів України та Декрету КМУ. Зокрема: 1. В Законі України "Про інвестиційну діяльність" було уточнено, що майнові права інтелектуальної власності можуть виступати як інвестиції; 2. В Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" встановлено, що редакція зобов'язана використовувати авторські матеріали, твори літератури, науки і мистецтва з дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності; 3. В Законі України "Про телебачення і радіомовлення" переглянуто характер прав телерадіоорганізацій у сфері інтелектуальної власності, визначено їх як суміжні права та визначено їх правовий зміст; 4. У Законі України "Про видавничу справу" закріплено заборону на реалізацію видавничої продукції з порушенням законодавства України з питань інтелектуальної власності; 5. У Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" закріплено надання гарантованої державою охорони суміжних прав членів творчих спілок; 6. В Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" викладено в новій редакції норми про захист прав інтелектуальної власності; 7. В Законі України "Про архітектурну діяльність" переглянуто норми про авторське право на об'єкти інтелектуальної власності; 8. В Законі України "Про народні художні промисли" на державу було покладено функцію по забезпеченню охорони авторських прав суб'єктів народних художніх промислів; 9. У Законі України "Про рекламу" було закріплено, що застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до чинного законодавства, зокрема статті 6чиішіиіез Паризької конвенції про охорону промислової власності. 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" було виключено норму, згідно з якою, майнова частина авторського права на державні стандарти України належить державі незалежно від джерел фінансування їх розроблення.

"Про заміну способу голосування щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України "
від 24.12.03 № 1398-ІV

Визначено, що буде проведено без обговорення голосування щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України (реєстр. N 4105) іменними бюлетенями. Встановлено, що у разі неможливості проведення голосування іменними бюлетенями голосування на засіданні Верховної Ради України щодо законопроекту реєстр. N 4105 здійснюється народними депутатами України особисто відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

"Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України "
від 11.12.03 № 1385-ІV

Парламентські слухання у Верховній Раді України проводяться із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших об'єднань громадян, наукових установ, представників громадськості. На парламентські слухання може бути внесено лише одне тематичне питання. Питання про проведення парламентських слухань включається до порядку денного сесії Верховної Ради України в установленому порядку без прийняття рішення Верховної Ради України. Парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, один раз на місяць у вівторок тижня, що відводиться для роботи народних депутатів України в комітетах Верховної Ради України, депутатських фракціях (групах). Постанова Верховної Ради України про проведення парламентських слухань приймається не пізніше ніж за 30 днів до їх проведення. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову щодо схвалення відповідних рекомендацій.

"Про внесення змін до Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”"
від 11.12.03 № 1383-ІV

Розширено склад осіб, яким надаються пенсії за особливі заслуги перед Україною, так, до п.2 ст.1 внесено доповнення відносно того, що пенсії призначаються, незалежно від часу нагородження медаллю “За відвагу” ветеранів, партизанів ВВВ. Закон набирає чинності з 1.01.05.

"Про внесення змін до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”"
від 9.12.03 № 1364-ІV

Зміни були внесенні в статтю щодо державних гарантій щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади. Так, грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, становитеме на догляд за ним - 10 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи з 1.01.04.

"Про використання земель оборони"
від 27.11.03 № 1345-ІV

Землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Земельні ділянки надаються у постійне користування. Уздовж державного кордону України відповідно до закону встановлюється прикордонна смуга, в межах якої діє особливий режим використання земель. Землі в межах прикордонної смуги та інші землі, необхідні для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд і огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об'єктів, надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України. Військові частини за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади, можуть дозволяти фізичним і юридичним особам вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування.

"Про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику”"
від 25.11.03 № 1330-ІV

Закон доповнено статтею 191 щодо установлення особливого режиму охорони на території забороненої зони та контрольованої зони гідроелектротехнічних споруд, та дано визначення понять заборонена зона гідроелектротехнічних споруд, контрольована зона гідроелектротехнічних споруд, особливо важливі об'єкти електроенергетики.

"Про захист суспільної моралі"
від 20.11.03 № 1296-ІV

Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно впливає на суспільну мораль. Суспільна мораль - система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються. Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції еротичного характеру та продукції, що містить елементи насильства та жорстокості, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством. Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка: пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; пропагує фашизм та неофашизм; принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь; принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує невігластво, неповагу до батьків; пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички.

"Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
від 11.12.2003 № 1382-ІV

Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Їм гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом.
Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі визначених законом документів.
Реєстрація місця перебування здійснюється за заявою особи, яка зобов'язана подати її протягом семи днів після прибуття в місце перебування.
Свободу пересування відповідно до закону може бути обмежено: у прикордонній смузі; на територіях військових об'єктів; у зонах, які згідно із законом належать до зон з обмеженим доступом; на приватних земельних ділянках; та ін.
Вільний вибір місця проживання обмежується в адміністративно-територіальних одиницях, які знаходяться: у прикордонній смузі; на територіях військових об'єктів; та ін.

"Про внесення змін до Закону України “Про лізинг”"
від 11.12.2003 №1381-ІV

Закон викладено в новій редакції. Закон носитиме назву “Про фінансовий лізинг”. Фінансовий лізинг - це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). Також визначаються суб’єкти лізингу, істотні умови договору лізингу, права та обов’язки суб’єктів, поняття сублізингу.

"Про внесення змін до Закону України “Про інформаційні агентства”"
від 11.12.2003 №1379-ІV

Ст. 9 викладено в новій редакції. Так, право на заснування інформаційного агентства в Україні належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України. Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств, у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам, становить більш як 35 відсотків

"„Про внесення змін до статті 6 Закону України „Про транзит вантажів"""
від 20.11.2003 №1297-ІV

Даним законом вноситься доповнення до вказаної статті, в яких сказано, що декларування транзиту вантажів, що переміщуються авіаційним транспортом, здійснюється за авіаційною вантажною накладною з поданням митним органам вантажної митної декларації. Зазначено, що в разі транзиту вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація не подається.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
від 11.12.2003 р. № 1377 - IV

Ці зміни внесені з метою впорядкування нормативно-правових актів до прийнятого у новій редакції Земельного кодексу України. Найбільших змін зазнав Закон України " Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.1992 р. № 2456 - XII, де викладено в новій редакції поняття "землі природно-заповідного фонду". Також певних змін зазнали такі Закони України як: "Про підприємство"; " Про господарські товариства"; "Про трубопровідний транспорт"; " Про залізничний транспорт" " Про освіту"; " Про плату за землю"; " Про місцеве самоврядування в Україні"; " Про наукову і науково-технічну діяльність"; " Про місцеві державні адміністрації"; "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"; "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", а також Кодекс України про адміністративні правопорушення . Втратили чинність: Закон України "Про форми державних актів на право власності на землю; право постійного користування землею" ( №2201 - XII)

""Про оцінку земель""
від 11. 12. 2003 р. № 1378-ІV

Даний Закон визначає, що землі України підлягають оцінці, яка здійснюється суб'єктами оціночної діяльності шляхом бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель чи грошової оцінки земельних ділянок залежно від мети та методів проведення оцінки земель. Діяльність у сфері оцінки земель включає нормативно-методичне забезпечення оцінки земель, навчальну діяльність, розробку документації з оцінки земель та внесення даних до державного земельного кадастру, державну експертизу технічної документації та іншу діяльність відповідно до Закону. Закон встановлює, що підставами для проведення оцінки земель можуть бути: - рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, - договір, який укладається заінтересованими особами, - рішення суду. За порушення законодавства у сфері оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності даний документ передбачає відповідальність. Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" від 12.07.2001 р. № 2658 - III

"Про внесення змін до статті 3.2.1 Регламенту Верховної Ради України"
від 9.12.03 № 1354-ІV

Внесено зміни щодо голосування. Так, голосування при прийнятті рішень щодо законопроектів, проектів постанов Верховної Ради України, розглянутих на пленарних засіданнях, відбувається, як правило, тричі на тиждень на засіданні Верховної Ради України: щовівторка (за винятком днів проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України, що припадають на тиждень, передбачений календарним планом для роботи у комітетах), щосереди (з питань про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсації міжнародних договорів України) та щочетверга.

"Про внесення змін до деяких Законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні"
від 20.11.03 № 1300-IV

Закон набирає чинності з 1.01.04. наприклад, ст. 5 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" доповнити ч.4: "Державна закупівля послуг з випуску (підготовки до видання, виготовлення та розповсюдження) книжкової продукції здійснюється із застосуванням процедури закупівлі в одного учасника такої процедури відповідно до законів України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", "Про авторське право і суміжні права", інших законів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Тимчасово до 1 січня 2009 року звільняються від оподаткування операції з виконання робіт та надання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва та/або продажу паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, а також операції з продажу книжкової продукції, виробленої в Україні, крім послуг реклами, розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру"; також в закон “Про податок на додану вартість” внесено ще декілька видів звільнення від податку до 1.01.09.

"Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”"
від 20.11.03 № 1316-IV

Закон доповнено статтями щодо посад наукових працівників, науково-педагогічних працівників, стажу наукової роботи, внесені зміни в статті щодо складу заробітної плати та встановлення пенсій для наукових працівників.

"Про внесення змін до Закону України “Про туризм”"
від 18.11.03 № 1282-IV

Закон викладено в новій редакції. Надається визначення термінів (туризм, туристичний продукт та ін.)., організаційних форм та видів туризму, характеристика державної політики та державного регулювання в галузі туризму, безпеки туризму, організації туристичної діяльності, професійної підготовки фахівців та наукового забезпечення туризму.

"Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки"
від 18.11.03 № 1281-IV

Мета Програми - створення сприятливих політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем. Основними завданнями Програми є: сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем молоді; поліпшення координації зусиль органів державної влади та громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики; підвищення ефективності державної молодіжної політики на регіональному рівні; зміцнення матеріально-технічного та фінансового забезпечення установ, закладів, громадських організацій, що працюють з дітьми та молоддю; підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок у реалізації програм, спрямованих на вирішення проблем молоді. Основними напрямами виконання Програми є: 1) створення умов для доступності якісної освіти, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, 2) забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді, 3) формування здорового способу життя молоді, 4) підготовка молоді до сімейного життя та підтримка молодих сімей, 5) сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля, 6) формування у молоді поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі, 7) розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, 8) залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, 9) інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти, 10) формування інформаційного простору для реалізації державної молодіжної політики11) забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами, 12) удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері

"Про спеціальний режим інвестиційної діяльності"
від 18.11.03 № 1250-IV

Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області запроваджується до 1 січня 2030 року. До територій пріоритетного розвитку належать у своїх адміністративно-територіальних межах Городнянський, Корюківський, Новгород-Сіверський, Ріпкинський, Семенівський, Чернігівський, Щорський райони. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку зареєстровані на територіях пріоритетного розвитку.

"Про телекомунікації"
від 18.11.2003 р. № 1280- IV

Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, визначає повноваження держави по управлінню та регулюванню цієї діяльності, а також права, обов'язки та основи відповідальності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у цій діяльності або користуються телекомунікаційними послугами. Закон закріплює гарантований державою мінімум загальнодоступних комунікаційних послуг, забезпечує право особи на захист конфіденційної інформації, регулює порядок видачі ліцензій на діяльність у сфері телекомунікацій. 3 набранням чинності цього Закону втрачає чинність Закон України "Про зв'язок".

"Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень"
від 18.11.2003 р. № 1255-ІV

Закон запроваджує інститут обтяжень рухомого майна. Обтяженням є право обтяжувача на рухоме майно, що виникає на підставі договору, закону, рішення суду або з інших дій фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав, обов'язків щодо рухомого майна. Предметом обтяження може бути рухоме майно, не вилучене з цивільного обороту, яке належить боржнику на праві власності або оперативного управління. У правочині, на підставі якого виникає обтяження, повинен містити описи предмета обтяження. Для реєстрації обтяжень створюється Державний реєстр обтяжень рухомого майна замість Державного реєстру застав рухомого майна. Закон набуває чинності з 1 січня 2004 р.

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні"
від 20.11.2003 р. № 1299- IV

До нових правопорушень відносяться такі як: недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлене в пунктах пропуску через державний кордон України; надання громадянами вищезазначеним особам житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, прийняттю на роботу та ін.; обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями для перевезення незаконних мігрантів. Збільшилися адміністративні стягнення за порушення вищезазначених правил.

"Про продовження дії окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість""
від 28.11.2003 р. № 1352- IV

Законом продовжено до 1 січня 2005 року застосування нульової ставки податку на додану вартість до операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання. Також до 1 січня 2005 року продовжено дію норми про те, що сума ПДВ, яку мають сплачувати переробні підприємства, спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським виробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із запровадженням державного фінансування політичних партій в Україні"
від 27.11.2003 р. № 1349- IV

Законом внесені зміни до ряду нормативно-правових актів з питань функціонування політичних партій та виборів народних депутатів. Статутна діяльність партій, які на останніх чергових виборах отримали чотири і більше відсотків голосів виборців, а також витрати на передвиборну агітацію фінансуються із загального фонду Державного бюджету України. Фінансування статутної діяльності політичних партій (блоків) починається з 1 січня року, що слідує за роком проведення наступних чергових виборів до Верховної Ради України. Відшкодування витрат політичних партій на проведення передвиборної агітації розпочинається за результатами наступних чергових виборів до Верховної Ради України. Зміни набирають чинності з 1 січня 2005 року.

"Про внесення змін до статті 72-12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік""
від 11.12.2003 р. № І391-ІV

Змінами дозволено закупівлю імпортного зерна за кошти загального фонду Державного бюджету України.

"Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність""
від 20.11.2003 р. № 1315

Змінами до Закону Про зовнішньоекономічну діяльність" : • введено такі механізми ліцензування, як автоматичне та неавтоматичне ліцензування, які застосовуються при ліцензуванні експорту Зазначимо, що автоматичне ліцензування визначається як комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти (кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне визначається як комплекс дій органу виконавчої влади з надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти (кількісні або інші обмеження); • переглянуто та розділено випадки ліцензування експорту та імпорту товарів; • введено необхідність інформування відповідного комітету Всесвітньої Торгової Організації щодо запровадження процедури ліцензування та наступних змін. Також змінами встановлено, що інформація про перелік товарів, які підпадають під режим ліцензування повинна бути офіційно опублікована у строк не пізніше дати запровадження режиму ліцензування. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування .

"Про внесення змін до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік""
від 18.11.2003 р. № 1289-ІV

Відповідно до внесення змін до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" Кабінет Міністрів України визначає на 2003 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2003 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших, ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки.

"Про внесення змін до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік""
від 18.11.2003 р. № 1289-ІV

Відповідно до внесення змін до статті 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" Кабінет Міністрів України визначає на 2003 рік механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів за отримане військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2003 року внаслідок виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших, ніж встановлені бюджетні призначення за попередні роки.

"Про внесення змін до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад""
від 20.11.2003 р. № 1314-ІV

Даним законом вносяться зміни щодо основних гарантій депутатської діяльності, зокрема уточнено, коли депутат наділяється правом безоплатного проїзду на території певного населеного пункту. Також внесено корективи до розділу Закону про відкликання депутата місцевої ради. Згідно змін, використання депутатського мандата в особистих чи корисливих цілях, систематичне порушення депутатської етики не є підставами для відкликання депутата; чітко визначено процедуру агітації "за" або "проти" відкликання депутата, та обмеження щодо її проведення на зборах, мітингах, у пресі, по радіо і телебаченню. » Строк між днем прийняття територіальною виборчою комісією рішення про призначення голосування пропозиції про відкликання депутата і днем голосування не може бути менше сорока шести і більше п'ятидесяти п'яти днів.

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення"
від 18.11.2003 р. № 1284-ІV

Даним Законом введено більш суворі санкції за порушення норм і правил ядерної та радіаційної безпеки; введена стаття 188-18, яка встановлює покарання за невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також стаття 244-12, яка визначає компетенцію органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Нова редакція статті 95, викладена у даному Законі, виключила із суб'єктів злочину громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

"Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про охорону праці""
від 25.11.2003 р. № 1331-ІV

Затверджені даним Законом зміни направлені на більш демократичне відношення до праці інвалідів. Зокрема, згідно змін .інваліди можуть бути залучені до надурочних робіт і робіт у нічний час, але обов'язково за їх згодою та за умови, що це не суперечить рекомендаціям медико-соціальної експертної комісії. Даний Закон набирає чинності з 01 січня 2004 року.

"Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів""
від 20.11.2003 №1297-ІV

Законом уточнено документацію, необхідну для транзиту вантажів, що переміщуються авіаційним транспортом. Зазначено, що при транзиті вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація не подається (як виняток із загального обов'язку подачі вантажної митної декларації).

""Про внесення змін до деяких законів України""
від 18.11.2003 № 1268-ІV

Зазначений Закон вносить зміни до таких законодавчих актів: Закон України "Про інформацію", Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", Закон України "Про видавничу справу". Дані зміни спрямовані на заборону закликів до терористичних актів через видавничу справу, пресу та інші засоби інформації.

"Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про систему оподаткування""
від 18.11.2003 р. № 1271-ІV

Даним Законом з переліку місцевих зборів (обов'язкових платежів) виключено готельний збір. Цей Закон набирає чинності з 01.01.2004 р.

"Про державний бюджет України на 2004 рік"
від 27.11.2003 р. № 1344-ІV

Законом встановлюються доходи та видатки Державного бюджету України на 2004 р., державний борг та фінансування Державного бюджету України, його кредитування, бюджетом України та місцевими бюджетами. Стаття 8 Закону визначає основні задачі податкової служби України, а стаття 14 дає вичерпний перелік джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2004 р. У 2004 р. органи державної податкової служби України визнаються органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками. Згідно з даним Законом, здійснення розрахунків з бюджетом у не грошовій формі заборонено. Також Закон забороняє підприємствам державної форми власності, у тому числі державним акціонерним товариством здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою діяльністю або соціальним захистом членів трудового колективу. Даний Закон вводиться в дію з 01.01.2004 р.

"Про внесення змін до статті 32 Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства""
від 18.11.2003 р. № 1277- IV

Даним Законом встановлено, що іноземці та особи без громадянства, затримані за незаконне перебування на території України (порушення заборони щодо в'їзду в Україну, за відсутності визначених законодавством та міжнародними договорами України підстав для перебування в Україні (транзитного проїзду через її територію), у тому числі перебування за чужими, підробленими, зіпсованими або такими? що не відповідають встановленому зразку, візою (дозволом), паспортним документом)

"Про внесення змін до статті 23 Закону України „Про захист прав споживача" "
від 18.11.2003 р. № 1252-ІV

Даними змінами передбачено, що у разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами господарської діяльності в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначених у статті 5 Закону "Про захист прав споживачів" рішень (постанов) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України у сфері захисту прав споживачів, його територіальних органів та їх посадових осіб про накладання стягнення, примусове виконання таких рішень (постанов) здійснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

"Про стан дотримання вимог природоохоронного законодавства при здійсненні діяльності, пов'язаної з надрокористуванням в Україні "
від 20.11.2003 р. № 1310- IV

Ця Постанова визначає причини, які мають негативний вплив на навколишнє природне середовище та призвели до порушення природної екологічної рівноваги. Також визначено основні напрямки вдосконалення державної політики у сфері надрокористування, зокрема удосконалення законодавства, системи державного контролю та нагляду, створення державної системи заохочення та санкцій щодо надрокористувачів під час проведення геологорозвідувальних робіт і розробки родовищ корисних копалин, та інші. Кабінету Міністрів України рекомендовано розробити та подати на свій розгляд проекти Законів та інших нормативно-правових актів, які будуть мати на меті поліпшення екологічного стану країни.

"Про внесення змін до статті 156-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення"
від 18.11.2003 р. № 1253-ІV

Даним Законом зазначено, що за відмову в наданні громадянину - споживачу доступної, достовірної інформації про товар на працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, має накладатися штраф. Зокрема, працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях повинні надавати інформацію щодо кількості, якості, асортименту, а також про виробника (виконавця, продавця) товару.

"Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2003 рік”"
від 25.11.03 № 1328-ІV

Зміни внесені до ст. 72 закону, де зазначено, що з 1 грудня 2003 року розмір мінімальної заробітної плати складатиме 205 гривень на місяць, з 1 листопада 2004 року - 237 гривень на місяць , з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної плати 262 гривні на місяць.

"Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових культур"
від 23.10.03 № 1240-ІV

Законом продовжено до 1 липня 2004 року застосування нульової ставки ввізного мита по відношенню до товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00. При цьому протягом дії закону платники податку при ввезенні на митну територію вищезазначені товари можуть за своїм рішенням надавати органам митного контролю податковий вексель терміном до 180 днів. Платники товару, які імпортують зазначені товари або продають такі товари, вироблені на території України та які мають суми бюджетного відшкодування з ПДВ, вказані ними у податкових деклараціях, але не повернені у визначений законом термін до набрання чинності даного закону, мають право зменшити суму податкового зобов’язання звітного податкового періоду на суму податку, отриманого у такому звітному податковому періоді від продажу зазначених товарів, але не більше суми такого простроченого бюджетного відшкодування.

"Про внесення змін до статті 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”"
від 18.09.03 № 1187-ІV

Закон доповнено новим абзацем такого значення "військові містечка (майнові комплекси), інше нерухоме і рухоме військове майно (крім усіх видів озброєння, бойової техніки та боєприпасів), яке вивільняється в процесі реформування Збройних Сил України і не планується до використання за призначенням".

"Про внесення змін до кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за встановлених законодавством вимог пожежної безпеки"
від 11.09.03 № 1155-ІV

Змінами пом’якшено адміністративну відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Зокрема, використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням та не за виконання приписів та постанов посадових осіб органів Держпожежнагляду або створення перешкод для їх діяльності можливим буде застосування не лише штрафу, але й попередження.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти"
від 11.09.03 № 1158-ІV

Введено ряд нововедень, які стосуються економічно ї сторони професійно-технічного навчання. Зокрема, зобов’язано усі організації незалежно від форми власності надавати учням ПТУ оплачувані робочі місця для проходження виробничого навчання або виробничої практики; дозволено фінансувати ПТУ одночасно з різних бюджетів; заборонено передавати у приватну та комунальну власність земельні ділянки, закріплені за державними ПТУ; звільнено від сплати земельного податку в 2003 р. державні ПТУ на земельних ділянках яких знаходиться приміщення, передане в оренду орендарям. Які сплачують єдиний податок; та ін.

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
від 11.09.03 № 1160-ІV

Державна регуляторна політика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання. Визначаються повноваження регуляторних органів, процес прийняття та відстеження регуляторних актів. Закон набирає чинності через 3 місяці після його опублікування.

"Про внесення змін до Закону України “Про рекламу”"
11.07.03 № 1121-ІV

Закон України “Про рекламу” викладено в новій редакції. Де визначені загальні положення, загальні вимоги, особливості рекламування деяких видів товару, контроль за дотримання та відповідальність за порушення законодавства про рекламу. Ст. 13 щодо реклами на телебаченні і радіо (наприклад, час реклами протягом телерадіопередач) набирає чинності з 1.01.05.

"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік""
від 09.07.2003 р. № 1069-ІV

В даному Законі окрім збільшення прибутково-видатних статей держбюджету переглянуто об'єм міжбюджетних трансферів та призупинено здійснення відшкодування сум ПДВ, які підлягають поверненню платникам податків з бюджету, шляхом зарахування в рахунок платежів з акцизного збору, що зараховується до Держбюджету України.

"Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм""
від 10.07.2003 р. № 1098-ІV

Даний Закон має на меті посилити охорону авторського права та суміжних прав. Таким чином (згідно з новою редакцією) на відеограми, бази даних та комп'ютерні програми тепер також будуть поширюватись вимоги даного закону щодо: - маркування контрольними марками; - роздрібної торгівлі виключно у місцях спеціалізованої роздрібної торгівлі. Також в Законі переглянуто порядок отримання контрольних марок.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
від 11.07.2003 р. № 1130-ІV

3 прийняттям Закону "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" виникла необхідність приведення у відповідність деяких законодавчих актів. 3 цією метою Верховною Радою прийнятий даний Закон, яким передбачено внесення відповідних змін до Кримінального кодексу, до законів України "Про Прокуратуру", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про адвокатуру", "Про попереднє ув'язнення" та інші.

"Про внесення змін до законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження""
від 10.07.2003 р. № 1095-ІV

Даний Закон вносить вагомі доповнення, щодо діяльності державної виконавчої служби. По-перше, розширені права працівникам органів державної виконавчої служби, які відтепер можуть безперешкодно входити на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення боржника - фізичних осіб, проводити в цих приміщеннях огляд, за необхідністю примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати ці приміщення, арештовувати та вилучати належне боржникові майна, яке там знаходиться та на яке за законом можливо звернути стягнення. Відповідно до Закону рішення Конституційного Суду України та платіжні вимоги, акцептовані платником вже не є виконавчими документами. Також рішення інших недержавних органів державною виконавчою службою не розглядаються. Законом продовжено строки по виконанню рішення до 6 місяців, а по виконанню рішення немайнового характеру - у двомісячний строк. Встановлено нові підстави для відмови у відкритті виконавчого провадження. Визначається загальний порядок звернення на майно боржника, правила оскарження дій працівників державної виконавчої служби та встановлені вимоги щодо форми скарги. Закон набирає чинності з дня його опублікування, а деякі підпункти з 1.01.04.

"Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту""
від 10.07.2003 p. № 1109-IV

Згідно зі змінами, які вносяться даним законом грошова компенсація за невикористані путівки надаватиметься інвалідам незалежно від наявності медичного висновку про необхідність санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

"Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення""
від 10.07.2003 p. № 1111-IV

Згідно зі змінами внесеними даним Законом список проведених професій, на яких зайняті працівники мають право на пенсію незалежно від віку поповнюється такими професіями як: - обновлювач поверхневих дефектів металу (вогневим засобам вручну) на гарячих дільницях; машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень - за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років. Цей закон набирає чинності з 1.01.04.

"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"
від 11.07.2003 p. № 1125-IV

Даним Законом встановлено, що слідчі органи Служби безпеки України розслідують злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 423, 424, 425, 426 Кримінального кодексу України (вчинені особою, щодо якої ведеться слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство), які встановлені під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422. Також в доповненнях передбачається, що досудове слідство проводиться тим органом, який порушив кримінальну справу, у справах про злочини, передбачені статтями 191, 210, 211, 255, 256, 257 КК України.

"Про внесення зміни до статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення""
від 10.07.2003 p. № 1110-IV

Згідно зі змінами внесеними даним Законом перелік закладів охорони здоров'я, робота в яких зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі доповнюється психіатричними закладами охорони здоров'я. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення"
від 11.07.2003 p. № 1128-IV

Зазначеним Законом встановлюється санкція за невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, або надання їм за відомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законодавством строків надання інформації народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини чи Рахункової палати.

"Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законів України"
від 09.07.2003 p. № 1068-IV

Даним Законом вносяться доповнення щодо плати за реалізацію квот на ввезення цукру-сирцю тростинного згідно із Законом України від 22.05.2003 року "Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році". Також встановлюється, що кошти загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою "Накопичення (приріст) та зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву" спрямовуються виключно на закупівлю на аукціонах зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками.

"Про державний контроль за використанням та охоронною земель"
від 19.06.03 № 963-ІV

Надається поняття забрудненню земель, знищенню межових знаків, не проведення рекультивації порушених земель, охорона земель, псування земель, самовільне зайняття земельних ділянок та ін. Визначено, що державний контроль за використанням та охоронною земель здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та визначено їх повноваження.

"Про основи національної безпеки України"
від 19.06.03 № 964-ІV

Надано поняття національній безпеці, національним інтересам, загрози, Воєнній організації держави. Об’єктами її є людина і громадяни, суспільство та держава, а суб’єктами – Президент України, ВРУ, КМУ, НБУ, Рада національної безпеки і оборони України та ін. Органи. Визначено повноваження суб’єктів забезпечення національної безпеки та можливі загрози національним інтересам.

"Про фермерське господарство"
від 19.06.03 № 973-ІV

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Також зазначено порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства, його припинення, дається статус майна фермерського господарства, визначаються його права та обов’язки.

"Про недержавне пенсійне забезпечення"
від 09.07.03 № 1057-ІV

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. Недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку. Закон набирає чинності з 1.01.04.

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
від 09.07.03 № 1058-ІV

Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом. Закон набирає чинність з 1.01.04

"Про кооперацію"
від 10.07.03 № 1087-ІV

Кооперація - система кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів. Визначено порядок створення його, управління; надається характеристика кооперативного об’єднання.

"Про внесення змін до Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм”"
від 10.07.03 № 1098-ІV

Закон викладено в новій редакції. Розповсюдження на території України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування контрольними марками. Визначається порядок одержання контрольних марок, плата за них та маркування ними.

"Про поховання та похоронну справу"
від 10.07.03 № 1102-ІV

Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання. Закон набирає чинності з 1.01.04

"Про амністію "
від 11.07.03 № 1131-ІV

Звільнити від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, осіб, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років, та за злочини, вчинені з необережності, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років:
а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;
б) жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів;
в) вагітних жінок;
г) жінок віком понад 50 років та чоловіків віком понад 55 років;
ґ) жінок і чоловіків, які мають батьків віком понад 70 років, а також батьків - інвалідів першої групи, які потребують стороннього догляду, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей;
д) ветеранів війни;
е) інвалідів першої, другої та третьої груп, а також хворих на туберкульоз, онкологічні захворювання (другої, третьої та четвертої клінічних груп) та інші тяжкі захворювання, що перешкоджають відбуванню покарання;
є) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи.

"Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти""
від 09.07.2003 р. № 1047- IV

Даним Законом, встановлюється, що участь у тендерах, у разі якщо предметом закупівлі є сільськогосподарська продукція чи продукти харчування вітчизняного виробництва, можуть брати виключно вітчизняні товаровиробники та підприємства.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства та полювання, охорони, використання і відтворення тваринного світу "
від 11.07.2003 p. № 1122-IV

Цим Законом були внесені зміни до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" в якому уточнюється, які саме дикі тварини належать до природних ресурсів загальнодержавного значення; в Законі України "Про мисливське господарство та полювання" користувачам мисливських угідь надано право на отримання відшкодування вартості нерухомого майна, яке належить їм на праві власності, у разі переходу права користування мисливськими угіддями від них до інших користувачів. Зазначається, що у разі дострокового припинення права користування мисливськими угіддями відшкодовуються витрати на проведені комплексні заходи, а також повна вартість робіт з останнього упорядкування цих угідь, за рахунок нового користувача або органу, який прийняв таке рішення. Відповідно до змін розширено права працівників, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. Внесено зміни до деяких норм кодексу України про адміністративні правопорушення. Встановлені нові санкції щодо порушення правил використання об'єктів тваринного світу та погіршення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання тварин і рослин цих видів у спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження). Суб'єктам органів мисливського господарства встановлені санкції за правопорушення. Даним Законом доповнено Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Зазначається, який розмір ставок державного мита встановлюється за видачу щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання, квитків рибалок.

"Про внесення змін до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами""
від 11.07.2003 № 1127-IV

Згідно з цим Законом списанню з платників податків підлягає податковий борг, який рахується станом на 31 грудня 2001 року, що виник у зв'язку з погашенням в не грошовій формі (взаємозалік з виданими цим же працівникам позик, товарних кредитів) кредиторської заборгованості по заробітній платі, яка рахувалася за даними бухгалтерського обліку платників податків станом на 31 грудня 1999 року. За бажанням платників податковий борг, що сформувався станом на 31 грудня 2001 року у зв'язку з погашенням кредиторської заборгованості по заробітній платі, яка виникла у період з 1 січня 2000 року по 31 грудня 2000 року шляхом закриття її взаємозаліком дебіторської заборгованості по позиках і товарному кредиту може бути розстрочений на умовах вимог зазначених в підпункті 18.1.2 пункті 18.1 даного Закону. У разі якщо платники податків самостійно виявляють податкові зобов'язання, а час і умови їх виникнення підтверджуються аудиторськими висновками, і здійснюють їх декларування протягом 60 календарних днів, податкові зобов'язання підлягають списанню або розстроченню залежно від часу їх виникнення. Остаточні суми податкових зобов'язань підтверджуються актом перевірки контролюючого органу.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації"
від 10.07.2003 р. № 1107-ІУ

Цей Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме доповнює новою нормою щодо порушення законодавства про друковані засоби масової інформації, в якій передбачено санкцію за виготовлення, випуск або розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації після припинення його діяльності, а так само ухилення від перереєстрації. Згідно з внесеними змінами Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" доповнюється змінами щодо терміну повідомлення реєструючого органу про зміну виду видання, юридичної адреси, місцезнаходження, встановлено відповідальність за виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу масової інформації без його реєстрації або після припинення його діяльності.

"Про внесення змін до Земельного кодексу України"
від 11.07.2003 р. №1119-ІУ

Даним Законом зазначається, що умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором відповідно до типового договору, його форма, нормативи та строки визначаються Кабінетом Міністрів України; рішення про відмову у наданні земельної ділянки в користування має містити мотивовані пояснення. Також встановлено, що органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати інформацію юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, щодо можливих варіантів розміщення об'єктів; клопотання юридичних осіб у п'ятиденний строк направляються разом з матеріалами на розгляд органів земельних ресурсів, природоохоронних і санітарно-епідеміологічних органів, органів містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, які відповідно надають свої висновки, за якими органи місцевого самоврядування приймають рішення про погодження або відмову.

"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
від 15.05.03 № 755-ІV

Закон визначає поняття юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору, єдиний державний реєстр. визначено порядок, згідно якого проводиться державна реєстрація. Закон набуває чинності з 1 липня 2004 року.

"Про електронні документи та електронний документообіг"
від 22.05.03 № 851-ІV

Надається поняття електронного документа, його підписання, множення. також визначаються засади електронного документообігу та його організація.

"Про електронний цифровий підпис"
від 22.05.03 № 852-ІV

Закон визначає правовий статус електронного цифрового підпису та регулює відносини, що виникають при використанні електронного цифрового підпису.

"Про землеустрій"
від 22.05.03 № 858-ІV

Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпеченням сталого розвитку землекористування. Визначено повноваження державних органів у сфері землеустрою та організація його.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності профспілок"
від 10.07.2003 р. № 1096-ІV

В зв'язку з реформування системи профспілкових організацій України, цим Законом до Кодексу законів про працю України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України "Про підприємства в Україні", Закону України "Про пенсійне забезпечення", Закону України "Про оплату праці", Закону України "Про відпустки", Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та багатьох інших законодавчих актів вносяться зміни, які стосуються структури профспілкових організацій. Зокрема в цих законодавчих актах профспілкова організація перейменована в первинну профспілкову організацію. Також, Верховна рада України доповнює Закон України "Про відпустки" статтею 15-1 такого змісту: "На час профспілкового навчання працівниками, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів".

"Про внесення зміни до статті 82 Земельного кодексу України"
від 10.07.2003 р. № 1103-ІУ

Доповнення внесені до Земельного кодексу України, полягають в тому, що віднині спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення. Випадки набуття цього права, такі ж як у юридичних осіб, які засновані громадянами України та іноземцями (ч. І та 2 ст.82 Земельного Кодексу).

"Про внесення змін до Кодексу України про надра"
від 09.07.2003 р. № 1025-ІУ

Даним Законом внесені доповнення до Кодексу України про надра в частині звільнення від плати за користування надрами та справляння збору за видачу спеціальних дозволів (ліцензій). Так, користувачі надр - державні дитячі спеціалізовані санаторно-курортні заклади за здійснення видобутку мінеральних вод у частині, що використовується для лікування на їх території звільняється від плати за користування наданими на справляння збору за видачу спеціальних дозволів.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
від 19.06.2003 р. № 980- IV

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про іпотечне кредитування операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" внесені зміни до деяких нормативно-правових актів, зокрема до: ЦК України; ЦПК, кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про власність", Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", Закону України "Про Національну депозитарну систему електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про виконавче проводження", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", Закону України "Про страхування".

"Про внесення змін до Закону України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях""
від 10.07.2003 р. № 1106-ІУ

Відповідно до цього Закону була змінена ст. 9, яка передбачає фінансове забезпечення участі України в міжнародних миротворчих операціях. Фінансування витрат здійснюється за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які виділяються ООН, ОБОЄ або ін. регіональною організацією для фінансування міжнародної миротворчої операції.

"Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк"
від 10.07.03 № 1104-ІV

Дається визначення питань звільненні особи, соціальна адаптація, соціальний патронаж, визначається на які органи покладається контроль за здійсненням відповідних заходів, задовольняються потреби в створенні житлово-побутових умов, медичної та соціальної допомоги.

"Про гастрольні заходи в Україні"
від 10.07.03 № 1115-ІV

До гастрольних заходів належить видовищні заходи, які проводяться з метою отримання доходів. Гастролі проводяться на підставі договорів. За їх проведення організаторами гастролей платиться збір за проведення гастрольних заходів. Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

"Про внесення зміни до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення""
від 05.06.2003 р. № 904

Законом вносяться зміни до статті "Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії". Тепер працівники безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах на шахтах по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або знаходяться в стадії ліквідації, але не більше 2 років, будуть мати право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років. Причому для них при наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік, передбачений ст. 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.1991 р. № 1788-ХШ, знижується на 1 рік.

"Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”"
від 05.06.2003 р. № 905

Змінено порядок легалізації профспілок та їх об'єднань. Відповідно до прийнятого Закону профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу. Для легалізації профспілок (об'єднань профспілок) до органу легалізації подається заява та пакет документів, аналогічний передбаченому в попередній редакції Закону. Легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки, об'єднання профспілки. У разі невідповідності поданих документів профспілки, їх об'єднання зазначеному статусу легалізуючий орган має запропонувати профспілці об'єднанню профспілок надати додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу.

Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Закон України від 15.05.03 № 760- IV

Даними змінами поповнюється перелік осіб, які належать до інвалідів війни. Зокрема, до інвалідів війни належатимуть учасники бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання. Закон набирає чинності з 1.01.04

Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про електроенергетику"
Закон України від 15.05.03 № 741-IV

Обов'язкова умова пріоритетності вибору вітчизняного виробника при закупівлі оснащення об'єктів електроенергетики відмінена, отже всі постачальники оснащення об'єктів електроенергетики мають рівні умови для участі у тендері на закупівлю.

Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю"
Закон України від 15.05.03 № 756-IV

Внесено зміни до ст. 12 розділу 5 "Пільги щодо плати за землю". Зміни стосуються переліку об'єктів, які звільняються від сплати земельного податку. Наприклад, до цього переліку включено підприємства, установи та організації України, у складі яких є структурні підрозділи, що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям та ін.

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"
Закон України від 22.05.03 № 857-IV

Верховна Рада України змінила для підприємств, що надають послуги водопостачання і водовідведення дату виникнення податкових зобов'язань по сплаті ПДВ встановивши, що зобов'язання виникають в момент надходження коштів на рахунок або в касу платника податків.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
Закон України від 15.05.03 № 749-IV

Кодекс доповнено ст. 18817 щодо відповідальності за невиконання законних вимог посадових осіб спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю та статтею 2124 щодо порушення законодавства в галузі державного експортного контролю. Невиконання вимог щодо усунення порушень законодавства в цій галузі або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків тягне за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 20 неоподаткованих доходів громадян.

Про внесення змін до пункту 22.3 ст. 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
Закон України від 15.05.03 № 777- IV

Згідно зі змінами, до 1 січня 2006 року, 1,5 %, сплаченого до бюджету податку на прибуток, зараховуватиметься органами держказначейства на спеціальний рахунок бюджету АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів для фінансування житлового будівництва та придбання житла не тільки для осіб, зазначених в цьому пункті, але й для осіб рядового і начальницького складу кримінально - виконавчої системи та органів внутрішніх справ.

Про ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного у 2003 році
Закон України від 22.05.03 № 868- IV

Встановлює закон загальні засади здійснення діяльності щодо ввезення цукру-сирцю тростинного у 2003 році. Встановлюється обсяг ввезення - 360 тис. тон, а ставка ввізного мита - 1 % його митної вартості, але не менше як в євро за 1 тону, терміном з 15.05 до 1.09 2003.

Про внесення змін до ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
Закон України від 22.05.03 № 835- IV

Перелік органів, яким може надаватися банками інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю доповнюється таким органом, як державна виконавча служба. Така інформація надається на письмову вимогу цього органу .

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України”"
від 15.05.2003 р. № 744

Даним Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України". Зокрема Верховна Рада України зазначає, що діяльність друкованих законів масової інформації та телера-діоорганізацій, пов'язана з передвиборною агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, проводитиметься з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдум. Також Верховна Рада України змінила деякі повноваження Комісії щодо організації підготовки, проведення виборів народних депутатів України та визначила, яким чином військовослужбовці та військовозобов'язані зможуть здійснювати своє право на те, щоб бути обраним або обирати самим.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"
від 15.05.2003 р. № 743

В зв'язку з прийняттям Закону України "Про військову службу правопорядку у Збройних силах України" Верховна Рада України даним законом в таких законодавчих актах, як кримінально-процесуальний кодекс, Виправно-трудовий кодекс, Кодекс України "Про адміністративні правопорушення", Закон України "Про міліцію", Закон України "Про прокуратуру", Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про попереднє ув'язнення", Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", Закон України "Про боротьбу з корупцією", Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" врегульовує питання щодо Військової служби правопорядку у Збройних Силах України. Зокрема цим Законом визначено, що Військова служба правопорядку у Збройних Силах України може здійснювати: привід обвинуваченого, адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, заходи забезпечення безпеки. Вони також ведуть боротьбу з корупцією.

"Про захист прав покупців сільськогосподарських машин"
від 05.06.2003 р. № 900

Закон "Про захист прав покупців сільськогосподарських машин" регулює відносини між покупцями сільськогосподарських машин та їх виробниками, продавцями, виконавцями робіт і послуг з технічного сервісу, встановлює права та обов'язки покупців, визначає механізм реалізації державного захисту покупців, обов'язки та відповідальність виробників, продавців, виконавців робіт, послуг. Закон набирає чинності з моменту опублікування.

"Про внесення змін до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення " "
від 05.06.2003 р. № 951

Згідно зі змінами, які вносяться даним законом до статті 88 Закону України "Про пенсійне забезпечення" пенсії будуть виплачуватись усім особам, які проживають у будинках-інтернатах (пансіонатах), стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, в тому числі дітям, яким призначено соціальні пенсії та які проживають у дитячих будинках-інтернатах, а не тільки одиноким пенсіонерам, які проживають у будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів.

"Про іпотеку Закон України "
від 05.06.2003 р. № 898

Основними цілями і завданнями закону є: - створення надійних законодавчих гарантій пріоритетного захисту прав кредиторів у процесі іпотечного кредитування з дотриманням інтересів боржника та інших осіб, які мають законні вимоги на предмет іпотеки - встановлення прозорих правил оформлення і виконання іпотечних прав та зобов'язань із застосуванням чіткої системи визначення пріоритету вимог іпотекоде-ржателя та інших осіб на предмет іпотеки - запровадження заставної як особливого виду цінних паперів, що дозволяє ввести іпотечні зобов'язання у вільний господарський обіг з метою рефінансування діяльності кредитора з іпотечного кредитування. Законом також визначено предмет іпотеки: умови передачі нерухомого майна в іпотеку; вимоги, які забезпечуються іпотекою; правові наслідки порушення обов'язків іпотекодавця, особливості іпотеки деяких об'єктів; підстави для припинення іпотеки; оформлення іпотеки; перехід прав за іпотечним договором і заставою; використання заставної для рефінансування; задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки.

"Про внесення зміни до Закону України "Про вищу освіту" "
від 19.06.2003 р. № 1004

Даним Законом Верховна Рада України вносить зміни до Прикінцевих положень Закону України "Про вищу освіту". Зокрема Верховна Рада України встановлює, що положення про визначення кількості студентів, прийнятих на перший курс на навчання за державним замовленням до вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності набирає чинності з дня прийняття рішення про набір студентів 2005 року.

"Про охорону земель "
від 19.06.2003 р. № 962

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля. Зокрема, зазначає принципи державної політики, повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування та відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони земель. Визначає систему заходів, державні стандарти і нормативи у галузі охорони земель. Відповідно до Закону власники та землекористувачі при здійсненні господарської діяльності зобов'язані виконувати ряд визначених вимог, які спрямовані на охорону земель. Крім того, Законом надано порядок фінансування заходів щодо охорони земель і ґрунтів.

"Постанова Верховної Ради України " Про основні напрямки бюджетної політики на 2004 рік" "
від 19.06.2003 р. № 987-ІУ

Основними напрямками бюджетної політики на 2004 рік, які вбачаються ВРУ є: - забезпечення поетапного погашення бюджетної заборгованості із соціальних виплат; - визначення чіткої позитивної стратегії наближення розмірів мінімальної зарплати, пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги до рівня прожиткового мінімуму; - перехід у 2004 році від системи надання пільг і субсидій населенню до надання адресної грошової допомоги категоріям населення, доходи яких нижче розміру прожиткового мінімуму; - забезпечення повного обліку наданих податкових пільг юридичним і фізичним особам; - вжиття заходів щодо суттєвого зниження податкового боргу; - здійснення у 2004 році обліку у складі державного бюджету усіх державних цільових фондів, які створюються за рахунок податків і зборів, із збереженням їх цільового призначення; - запровадження прозорого механізму проведення бюджетного відшкодування платникам ПДВ, який забезпечить у 2004 році погашення у повному обсязі простроченої заборгованості та недопущення накопичення нової. При цьому не допускається зменшення обсягу надходжень ПДВ до державного бюджету.

"Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" "
від 15.05.2003 р. №762-ІУ

В зв'язку з реформуванням судової системи цим Законом ВРУ до Кодексу законів про працю України, Житлового кодексу Української РСР, Кодексу України про адміністративні правопорушення, ЗУ "Про ціни і ціноутворення", ЗУ "Про підприємництво", ЗУ "Про власність", ЗУ "Про підприємства в Україні", ЗУ “ Про зовнішньоекономічну діяльність", ЗУ "Про цінні папери і фондову біржу", ЗУ "Про інвестиційну діяльність", ЗУ "Про господарські товариства" та багатьох інших законодавчих актів вносить зміни, які стосуються судоустрою України. Зокрема в цих законодавчих актах арбітражний суд перейменованого на господарський.

"Закон України "Про списання вартості несплачених обсягів природного газу" "
від 05.06.2003 р. №911-ІУ

Згідно з цим Законом списанню підлягає вартість несплачених постачальникам обсягів газу та вартість несплаченої підприємствам теплопостачання теплової енергії (за складовою газу):
- бюджетів усіх рівнів з оплати пільг, субсидій, різниці в цінах між тарифами за спожитий населенням газ, теплову енергію, перед постачальниками природного газу - відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації, та перед підприємствами теплопостачання;
- установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів перед постачальниками природного газу - відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації та перед підприємствами з теплопостачання за спожиту теплову енергію;
- підприємств з теплопостачання перед відкритими акціонерними товариствами з газопостачання та газифікації за спожитий природний газ та послуги з його транспортування на виробництво теплової енергії в межах сум заборгованості;
- дочірньої компанії "Газ України" та дочірньої компанії "Укртрансгаз" перед національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за поставлений природний газ;
- дочірньої компанії "Укртрансгаз" перед дочірньою компанією "Укргазвидобування" та дочірньою компанією "Газ України" за поставлений природний газ;
- МАК "Нафтогаз України" перед дочірньою компанією "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ВАТ "Укрнафта" за поставлений природний газ";
- Відкритих акціонерних товариств з газопостачання та газифікації перед своїми кредиторами – дочірньою компанією "Газ України", дочірньою компанією "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта", ДАТ "Чорноморнафтогаз" за поставлений природний газ.
Порядок проведення списання згідно цього закону визначається Кабінетом Міністрів України.

"Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру одноразової допомоги при народженні дитини" "
від 19.06.2003 р.№972-ІУ

Даним Законом вносяться зміни до ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та до ЗУ "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та вихованням". Зокрема Верховна Рада України встановлює, що 1 січня 2004 року одноразова допомога при народженні дитини надаватиметься у подвійному розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

""Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" "
від 19.06.2003 р. № 976-ІУ

До внесення цих змін Законом було передбачено, що особи, які працювали в органах місцевого самоврядування більше 8 років та за наявності загального трудового стажу для жінок - 20 років, чоловіків - 25 років пенсії призначаються згідно з цим Законом без будь-яких обмежень. Вказаними змінами внесені умови за яких вказане вище не стосується осіб, повноваження яких припинені з наступних обставин: 1) для депутатів місцевої ради: - відкликанні виборцями у встановленому цим Законом порядку; - припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; - набрання законної сили обвинувальним вироком СУДУ, за яким депутата засуджено до позбавлення волі; або не пов'язаного з позбавленням волі; 2) для сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради: - припинення громадянства України; - набрання законної сили обвинувальним вироком; - порушення вимог щодо обмеження сумісності діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановленим цим Законом; - порушення Конституції або Законів України, прав і свобод громадян.

""Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" "
від 19.06.2003 р. № 969-ІУ

Даним Законом доповнені делеговані повноваження виконавчих органів міських, сільських, селищних рад наступним: - здійснення контролю за належними, безпечними і здоровими умовами праці на підприємствах і об'єктах; - підготовкою і поданням на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також прийняттям участі у розробці цільових регіональних програм; - проведенням атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2004 р.

""Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки""
від 19.06.2003 р. №974-ІУ

Згідно зі змінами, внесеними даним Законом до деяких Законів України фіксований сільськогосподарський податок тепер не буде заміняти сплату боргу на обов'язкове соціальне страхування та сплату за придбання торгового патенту для здійснення торгової діяльності. Окрім того, платниками фіксованого сільськогосподарського податку зможуть бути і підприємства, у яких кошти, виручені від реалізації продукції власного виробництва складають 75 % від суми валового прибутку підприємства, а не тільки 50 % , як це є зараз, а також суб'єкти господарювання, які утворюються внаслідок реорганізації сільгосппідприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку. Даним Законом також подовжено до 31,12.2009 року дію ЗУ "Про фіксований сільськогосподарський податок" та ЗУ "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства". Самі ж зміни набирають чинності з 01.01.2004 р.

""Про соціальні послуги" "
від 19.06.2003 р. №966-ІУ

Даний Закон, який набирає чинності з 01.01.2004 р., визначає основні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Згідно з Законом соціальні послуги (комплекс прав о-вих, економічних, психологічних, освітніх, медичних та інших послуг) надаватимуться окремим соціальним групам або індивідам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Складні життєві обставини - обставини, що об'єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно. При цьому соціальні послуги можуть бути надані як на платній так і на безоплатній основі. Також Законом визначено основні напрями надання соціальних послуг та статус осіб, які надають соціальні послуги.

""Про внесення зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" "
від 19.06.2003 р. № 968-ІУ

Зміни, внесені цим Законом, визначають джерела виплати щорічної разової грошової допомоги пенсіонерам; особам, які не є пенсіонерами; військовослужбовцям; працівникам органів внутрішніх справ та кримінально-виконавчої системи України; особам, які відбувають покарання або утримуються в лікувально-трудових профілакторіях. Також у Законі зазначено умови, за якими разова грошова допомога не виплачується та особи, яким виплачується ця допомога в разі смерті отримувача.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатів України" "
від 15.05.2003 р. №744-ІУ

Даним Законом вносяться зміни до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про вибори народних депутатів України". Зокрема ВРУ зазначає, що діяльність друкованих засобів масової інформації та телерадіоорганізацій, пов'язана з передвиборчою агітацією чи політичною рекламою під час виборчого процесу або процесу референдуму, провадитиметься з урахуванням вимог законодавства про вибори та референдум. Також ВРУ змінила деякі повноваження Комісії щодо організації, підготовки, проведення виборів народних депутатів України та визначила, яким чином військовослужбовці та військовозобов'язані зможуть здійснювати своє право на те, щоб бути обраним або обирати самому.

"Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції" "
від 09.07.2003 р. № 1046- IV

Внесені даним Законом зміни полягають у встановленні на зернові культури (згідно визначених кодів товарів) ввізного мита за нульовою ставкою. Дана норма діє тимчасово - до 31 грудня 2003 р.

"Про податок з доходів фізичних осіб "
від 09.07.2003р. № 1045-ІУ

Закон, який вводиться в дію з 01 січня 2004 р., скасовує дію Декрету КМУ "Про прибутковий податок з громадян", і повністю змінює діючу систему оподаткування доходів фізичних осіб. Встановлено чіткі норми, правила і визначення у сфері сплати податків фізичними особами, введені нові поняття, зокрема: пасивний дохід, податкова адреса фізичної особи, податковий агент, податковий кредит, податкова соціальна пільга та інші. Законом визначено платників податку, базу (об'єкт) оподаткування, визначено порядок перерахунку в гривню доходів, чия вартість є вираженою в іноземній валюті або доходів у будь-яких не грошових формах. Закон скасовує поняття основного і неосновного місця роботи і на відміну від Декрету, яким визначено прогресивну шкалу оподаткування, встановлює тверді ставки оподаткування. Законом визначено перелік доходів, які включаються до загального місячного оподатковуваного доходу і які не включаються до нього. При нарахуванні податку об'єкт оподаткування зменшується на суму пенсійних та страхових внесків, податкової соціальної пільги (одна мінімальна заробітна плата) та податкового кредиту. Податковий кредит - це сума витрат, згідно визначеного переліку, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року. Законом визначено особливості оподаткування окремих видів доходів та окремих видів операцій, введено оподаткування процентних доходів від розміщення депозитного вкладу в банк та процентних (дисконтних) доходів за ощадним (депозитним) сертифікатом, а також передбачено коло обов'язків платників податків і податкових агентів. Закон визначає порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи, а також обставини, за яких платник податку може не подавати декларацію. Також передбачено фінансову відповідальність за порушення норм Закону.

"Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" "
від 22.05.2003 р. № 889

Згідно внесених змін, починаючи з 01 січня 2004 року збільшується рівень забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, на 10 %. А рівень забезпечення для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами І або II групи, збільшується на 20 відсотків.

"Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю "
від 19.06.2003 р. № 978-ІУ

Цей Закон визначає загальні принципи, правові та організаційні засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з метою фінансування масового будівництва та особливості управління цими коштами. Зокрема, в Законі визначено вимоги щодо окремих суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмів; зазначені обмеження прав довірчої власності управління та порядок укладання угоди між управителем та забудовником; особливості забезпечення виконання зобов'язань забудовника за угодою перед управителем фонду; визначені особливості функціонування фонду фінансування будівництва та фонду операцій з нерухомістю. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

"Про внесення змін до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АБС на екологічно безпечну систему" "
від 09.07.2003 р. № 1064- IV

Даним Законом внесено ряд змін до Закону України від 11.12.1998 р. № 309-ХІУ. Зазначені зміни розширюють коло основних завдань Закону встановленням порядку фінансування заходів пов'язаних з експлуатацією Чорнобильської АЕС. Також цими змінами передбачається планування у проектах законів про Державний бюджет України фінансування таких заходів: як підтримання у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" ЧАЕС та виведення її з експлуатації; виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами; фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів; підтримання екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного відселення тощо.

"Про внесення змін до деяких законів України"
від 15.05.03 № 745

Змінено ставки ввізного мита на деякі види товарів, а також скасовано певні пільги. Зокрема, додатково встановлено ввізне мито на папір і картон багатошарові, а також папір і картон для писання, друку.

"Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України "
від 05.06.03 № 917-ІV

Зміни стосуються розгляду справ по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управління діяльності. Законом уточнюється перелік суб'єктів оскарження, до яких відносяться: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, службові та посадові особи. У випадку порушення прав і свобод людини і громадянина скаргу в суд може бути подано Уповноваженим ВР України з прав людини щодо особи, яка за станом здоров'я чи з інших поважних причин не може зробити це самостійно.

"Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв) "
від 05.06.03 № 899- ІV

Закон визначає організаційні та правові засади виділення власникам земельних часток (паїв) земельних ділянок у натурі (на місцевості) із земель, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, акціонерним товариствам на праві колективної власності, а також порядок обміну цими земельними ділянками. Законом визначаються особи, які мають право на земельну частку , перелік документів, що посвідчує право на земельну частку (пай) та ін.

"Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення""
від 22.05.03 № 854- ІV

Статтю 21 Закону України доповнено пунктами, які зазначають правила обчислення пенсії особам, які набули права на пенсію, але виявили бажання працювати. В новій редакції викладено ст. ст. 65, 66 про загальний порядок визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсій та види оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсії.

"Про внесення змін до деяких законів України з питань відкриття та функціонування банківських рахунків"
від 05.06.03 № 906- ІV

Законом внесені зміни до законів "Про систему оподаткування", "Про державну податкову службу України", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні". Зокрема, з переліку платників податку, зобов'язаних повідомляти про відкриття чи закриття рахунку виключені особи, які не є підприємцями. Та інше.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності"
від 22.05.03 № 850-ІV

Зміни вносяться до Цивільного процесуального, Господарського процесуального, Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів України; Законів України "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" та ін.

"Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"
від 05.06.03 № 903- ІV

Згідно цього закону у справах про злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (компьютерів), систем та комп'ютерних мереж досудове слідство уде провадиться слідчими органами СБУ

"Про внесення змін до статті 45 Закону України "Про банки та банківську діяльність""
від 05.06.03 № 914- ІV

Верховна Рада України визначила службу внутрішнього аудиту як орган оперативного контролю наглядової ради, а не як правління банку. Також, ця служба повинна підпорядковуватися спостережній раді банку та звітувати перед нею, діє на підставі положення, затвердженого спостережною радою.

"Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними""
від 05.06.03 № 909

Переглянуто чинну в України систему проб для ювелірних та побутових виробів. Зокрема, в позиції "золото": виключено пробу 333 та включено нові проби 985 і 999, а з позиції "срібло" виключено пробу 750

"Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту""
від 15.05.03 № 760- IV

Даними змінами поповнюється перелік осіб, які належать до інвалідів війни. Зокрема, до інвалідів війни належатимуть учасники бойових дій під час Великої Вітчизняної війни, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання. Закон набирає чинності з 1.01.04

"Про внесення зміни до статті 18 Закону України "Про електроенергетику""
від 15.05.03 № 741-IV

Обов'язкова умова пріоритетності вибору вітчизняного виробника при закупівлі оснащення об'єктів електроенергетики відмінена, отже всі постачальники оснащення об'єктів електроенергетики мають рівні умови для участі у тендері на закупівлю.

"Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про плату за землю""
від 15.05.03 № 756-IV

Внесено зміни до ст. 12 розділу 5 "Пільги щодо плати за землю". Зміни стосуються переліку об'єктів, які звільняються від сплати земельного податку. Наприклад, до цього переліку включено підприємства, установи та організації України, у складі яких є структурні підрозділи, що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям та ін.

"Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість""
від 22.05.03 № 857-IV

Верховна Рада України змінила для підприємств, що надають послуги водопостачання і водовідведення дату виникнення податкових зобов'язань по сплаті ПДВ встановивши, що зобов'язання виникають в момент надходження коштів на рахунок або в касу платника податків.

"Про місцеві державні адміністрації"
від 09 квітня 1999 № 586-ХІV, останні зміни від 29.05.01 № 2470-ІІІ

Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.

"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
від 21 листопада 1992 року № 2811- ХІІ, останні зміни 24.10.02 № 208-ІV

Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім'ям з дітьми у загальній системі соціального захисту нас


"Про боротьбу з корупцією"
від 05 жовтня 1995 № 356/95-ВР, останні зміни від 12.09.02 № 148-ІV

Закон визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.

"Про інформацію"
від 02 жовтня 1992 № 2657-ХІІ, останні зміни від 07.02.02 №3047-ІІІ

7

Закон закріплює право громадян України на інформацію, закладає правові основи інформаційної діяльності.

"Про звернення громадян "
від 02 жовтня 1996 № 393/96-ВР, останні зміни від 13.05.99 № 653-ХІV

Закон регулює практичну реалізацію права громадян вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

"Про пенсійне забезпечення"
від 05 листопада 1991 № 1788-ХІІ, останні зміни від 17.01.02 № 2981-ІІІ

Закон передбачає право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій непрацездатним громадянам України


"Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 рік"
від 13 грудня 2001 № 2896-ІІІ

"Про підприємництво"
від 07 лютого 1991 № 698-ХІІ, останні зміни від 15.11.01 № 2788-ІІІ

Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами на території України, встановлює гарантії свободи підприємництва та його державної підтримки.

"Про підприємства в Україні"
від 27 березня 1991 № 887-ХІІ, останні зміни від 07.02.02 № 3047-ІІІ

Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в умовах переходу до ринкової економіки.

"Про систему оподаткування"
від 25 червня 1991 № 1251-ХІІ, останні зміни від 10.01.02.№ 2922-ІІІ

Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників.

"Про охорону праці"
від 14 жовтня 1992 № 2694-ХІІ, останні зміни від 21.11.02 № 229-ІV (нова редакція)

Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"
від 01 червня 2000 № 1768-ІІІ, останні зміни 24.10.02 № 208- ІV

Закон спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист - забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім'ям.


"Про державний бюджет України на 2002 рік"
від 20 грудня 2001 № 2905-ІІІ, останні зміни від 28.11.02 № 265-ІV

Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців"
Закон України від 06.02.2003 р. № 506-ІV

Викладена в новій редакції ст.1 про визначення термінів, крім цього внесено зміни до статті про видворення з країни іноземців та осіб без громадянства.

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінального судочинстві"
Закон України від 06.02.2003 р. № 523-ІV

Розширено перелік органів, які забезпечують безпеку осіб та перелік органів, які здійснюють контроль та нагляд за забезпеченням безпеки.

Про внесення змін до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"
Закон України від 06.02.2003 № 524-ІV

До осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною віднесено ще Герой України

Про державну підтримку газет, що видаються мовами національних меншин Постанова Верховної Ради України від 06.02.2003 № 528-ІV
Закон України від 06.02.2003 № 486-ІV

Відповідно до постанови Державному комітету України у справах національностей та міграції і Державному комітету телебачення і радіомовлення України доручено розробити та запровадити механізм підтримки газет, що видаються мовами національних меншин. Разом з тим Кабінету Міністрів України доручено передбачити в проекті Закону України про Державний бюджет України на 2004 р. бюджетні призначення на ці цілі.

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них

Визначає основні правові і організаційні засади забезпечення якості та безпеки риби, інших водних ресурсів, виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров'я населення та запобігання негативному впливу на довкілля у разі вилову, переробки, фасування та переміщення через митний контроль.

Про насіння і садивний матеріал
Закон України від 26.12.2002 № 411-ІV

Закон містить положення, що регулюють виробництво, реалізацію та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин, на які затверджено державні стандарти, визначають правові відносини між виробниками та споживачами насіння і садивного матеріалу та охороняють їх права.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності
Закон України від 16.01.2003 № 433-ІV

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні. Є правовою базою для концентрації ресурсів держави на провідних напрямках науково-технологічного оновлення виробництва та сфери послуг у країні

Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування
Закон України від 16.01.03
№440-IV

Продовжується термін звільнення від сплати мита товарів (до 1 січня 2004 року), що ввозяться на митну територію України і мають коди, зазначені в п. "о" ст. 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф". Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товари, визначені пунктом "о" ст. 19 Закону "Про єдиний митний тариф" до того ж терміну, тобто до 01.01.2004р. Продовжено на 2003 рік пільгове оподаткування видавничої продукції в частині звільнення від оподаткування податком на прибуток.

Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування
Закон України від 16.01.2003р. №492-IV

Зміни торкнулися розміру внесків у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, який встановлено в розмірі 0,5%. Також змінено розмір внесків на випадок безробіття з 2,1- 1,9% від суми фактичних витрат на оплату праці. Згідно із Законом, для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому соціальному страхуванню на добровільних засадах страховий внесок становить 5,8%, а для працездатної особи на випадок безробіття-21% від прожиткового мінімуму.

Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про зв'язок"
Закон України від 21.11.2002. №230-IV

Забороняється встановлювати плату за вхідні телефоні сигнали. Абоненти, що використовують лічильники, повинні мати сертифікат відповідності, та здійснювати їх метрологічну перевірку.

Про внесення змін до Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство"
Закон України від 20.02.2003 №547-IV

Найбільш суттєві зміни стосуються складу і вартості пайового фонду майна членів підприємств та права паю натурою, грішми або цінними паперами в залежності від розміру пайового фонду. Об'єкти соціальної сфери, житлового фонду, передані на баланс підприємств - правонаступників, підлягають безоплатній передачі до комунальної власності.

Про внесення зміни до ст.77' Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків
Закон України від 20.02.2003 р. № 552-ІV

В цій статті зазначається, що відповідальність за випалювання стерні, луків, рослинного світу, а також опалого листя без дозволу або з порушенням дозволу державного контролю у галузі охорони навколишнього середовища.
Також доповнення торкнулися відповідальності за ті ж самі дії, вчиненні в межах природно-заповідного фонду.

Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію
Закон України від 20.02.2003 р. № 554-ІV

Для реструктуризації заборгованості громадяни повинні укласти договір з підприємствами, які безпосередньо є надавачами житлово-комунальних послуг про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні послуги. Заборгованість за житлово-комунальні послуги громадян, які не уклали вищезазначений договір та не сплачують поточних платежів, буде стягуватися житлово-комунальними підприємствами у судовому порядку.

Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
Закон України від 16.01.2003р. № 434- ІV

Замовником визначається розпорядник коштів, а учасником процедури закупівлі - суб'єкт господарювання. Закон використовується за умови перевищення суми закупівлі для товару - 2 тис. євро, а робіт - 100 тис. євро. Строк надання запрошень до участі у процедурі торгів зменшилися до 30 календарних днів.

Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
Закон України від 20.02.2003 № 550- ІV

Заборонено відмовляти податковим органам у прийняті декларації в разі зазначення в ній від'ємного значення об'єкта оподаткування. Збільшено розмір штрафних санкцій.

Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження ліцензування певних видів господарської діяльності у племінній справі в тваринництві
Закон України від 20.02.2003 № 546- ІV

Зміни стосуються проведення генетичної експертизи походження та аномалії тварин. Також, зазначається, що господарська діяльність по виробництву, зберіганню та реалізації племінних ресурсів підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України "
Закон України від 20.02.2003 № 580-ІV

Зміни вносяться до статті 7 закону , якими передбачається нагородження військовослужбовців та державних службовців орденом Данила Галицького за бездоганне служіння народу України.

Про альтернативні джерела енергії
Закон України від 20.02.2003 № 555-ІV

Визначає правові, економічні, організаційні засади використання альтернативних джерел та сприяння розширенню їх використання у паливно - енергетичному комплексі.

Про Державний гімн України
Закон України від 06.03.2003 № 602- ІV

Державним гімном є національний гімн на музику М. Вербицького із словами першого куплету та приспіву твору П. Чубинського.

Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств)
Закон України від 06.03.2003 № 597-ІV

Даний закон вносить зміни з метою запобігання знеціненню та втрати майна підприємств, у статутному фонді яких є державна частка цього майна, а саме ст. 5 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" доповнюється новою частиною, згідно якої справа про банкрутство може початися не раніше, ніж через один рік від початку виконання плану приватизації.

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про національний архівний фонд і архівні установи"
Закон України від 06.03.2003 № 594-ІV

Вносяться зміни до ст. 17 Закону України "Про музеї та музейну справу". З моменту набрання чинності цього Закону України облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду регулюється Законом України "Про національний архівний фонд та архівні установи". До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить централізоване тимчасове зберігання архівних документів та інших архівних, що не належать до Національного архівного фонду.

Про боротьбу з тероризмом
Закон України від 20.03.03 № 638- ІV

Закон визначає правові та організаційні основи боротьби з тероризмом, суб'єктів боротьби з тероризмом, повноваження і обов'язки органів виконавчої влади, об'єднань громадян і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян у зв'язку із участю у боротьбі з тероризмом.

Про внесення змін до статей 71 і 73 Кодексу законів про працю
Закон України від 20.03.03 № 639-ІV

Зміни внесені щодо можливої роботи у вихідні, неробочі та святкові дні. Пункт 1,2 ст. 71 викладено в новій редакції - робота можлива для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків та ін.

Про рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2003 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях
Закон України від 03.04.03 № 649- ІV

Верховна Рада України схвалила зазначене рішення Президента України.

Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні
Постанова Верховної Ради України від 03.04.03 № 699-ІV

Верховна Рада України намітила заходи й шляхи щодо розвитку в сфері професійно-технічної освіти в Україні та надала відповідні доручення Кабінету Міністрів України , Міністру освіти і науки, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції та іншим державним органам. Наприклад, заборона про незаконне відключення електроенергії, водо-, теплопостачання учбових корпусів, гуртожитків ПТУ та ін.

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
Закон України від 03.04.03 № 669-ІV

Зміни внесені до ст. 228, що регламентує змову про зміну чи фіксування цін або примушування до їх змін чи фіксування. Вона змінюється на "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій". Це дії які заборонені законом про захист економічної конкуренції, шляхом насильства чи заподіяної шкоди караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Також виключається ст. 230 КК України.

Про внесення змін до митного тарифу України
Закон України від 03.04.03 № 651-ІV

З метою стимулювання розвитку вітчизняної селекції і насінництва ставка ввізного мита на насіння цукрового буряку була встановлена у фіксованому розмірі на рівні 22 євро за 1 кг.

Про внесення змін до митного тарифу України
Закон України від 03.04.03 № 652-ІV

Вносяться зміни щодо визначення ставки мита на горох , що імпортується до посіву. В даний момент на вказаний товар встановлено мито у розмірі 0,6 євро за 1 кг (на пільгову ставку) і 1,2 євро на повну. Згідно даного закону була встановлена нульова ставка мита на імпорт посівного гороху.

Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
Закон України від 03.04.03 № 659-ІV

Законом заборонена сплата податку в негрошовій формі (шляхом поставок сільгосппродукції), і розширена база оподаткування внаслідок включення в неї земель водного фонду, які використовуються для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймищах (із ставкою податку 1,5 грошових оцінок одиниці площі ріллі). Закон набирає чинності з 01.01.03.

Про внесення змін до Земельного кодексу України
Закон України від 03.04.03 № 675-ІV

Закон направлен на захист прав членів КСП, сільськогосподарських кооперативів сільськогосподарських АТ, пенсіонерів з їх числа, які на момент вступу Земельного кодексу не приватизували земельні ділянки шляхом оформлення права на земельну частину (пай). Також, дозволяється приватизувати земельні ділянки, на які не було оформлено право на земельну ділянку.

Про внесення змін до Кримінально-процесуального Кодексу України
Закон України від 03.04.03 № 658-ІV

Вносяться зміни до статті 156 КПК, що регламентує строки тримання під вартою, зокрема частина 5 доповнена текстом наступного змісту: матеріали закінченої кримінальної справи повинні бути пред'явлені обвинуваченому, взятому під варту, та його захисникові не пізніш як за місяць до закінчення граничного строку тримання під вартою, встановленого частиною 2 цієї статті. після закінчення цього строку обвинувачений підлягає звільненню. Закон набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного оприлюднення.